Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Anleggsregister

Ved hjelp av denne funksjonen kan du holde orden på anleggsmiddelene som finnes i bedriften. Ved å benytte funksjonaliteten for avskriving blir det lettere å føre avskrivningene.

Menyvalg: Faste register - Anleggsregister

Anleggsregister er en funksjon som finnes i Enterprise-versjonen av Unimicro V3.

anleggsregister_bilde1.png

Du finner en forklaring til knapperaden i anleggsregisteret her.

Når du skal benytte anleggsregisteret, så må du først opprette anleggsmidlene. Det er noen opplysninger som er viktige for at systemet skal kunne avskrive riktig. Disse må være på plass. I tillegg finnes det en rekke opplysningsfelter- og register du kan benytte for å holde rede på annen informasjon om anleggsregisteret.

Dersom det er anleggsmidler du har hatt og avskrevet en stund før du skal ta i bruk anleggsregisteret, så kan du benytte funksjonen for å Lagre og logge avskriving for å oppdatere restverdien på anleggsmiddelet. Denne funksjonen reduserer restverdien, men bokfører ikke endringen. Det er også en tilsvarende funksjon for å tilbakeføre logget avskriving.

Når anleggsmidlene er opprettet kan du registrere avskrivinger. Du finner vegviser for å bokføre både regnskapsmessig og eventuell skattmessig avskriving på samme sted. Skulle du ha bokført en avskriving med feil i kan den tilbakeføres.

Etter hvert som du registrerer avskrivinger har du oversikten over anleggsmiddelet under arkfanen Avskrivingsliste.

Dersom du påkoster anleggsmidlene, og dette skal balanseføres/øke restverdien på anleggsmdiddelet så har du en egen funksjon for det.

Det samme dersom du skal realisere anleggsmiddelet.

Anleggsregister

Anleggsregister - Realisere Mer
Anleggsregister - Påkoste Mer
Anleggsregister - Lagre og logge avskriving Mer
Anleggsregister - Tilbakeføre avskriving Mer
Anleggsregister - Avskrivingsliste Mer
Anleggsregister - Avskriving Mer
Anleggsregister - Andre Opplysninger Mer
Anleggsregister - knapperaden Mer
Opprette anleggsmiddel Mer