Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Resultat og Balanse

Resultat og balanserapportene er kanskje det som er mest sentralt i et regnskap.

Det finnes et par metoder for å ta ut resultat- og balanserapporter.

Den mest vanlige metoden er ved å gå inn i rapportoversikten, og ta ut rapporten derifra. Det finnes flere rapporter, og du må gjerne prøve deg frem for å finne den som passer ditt behov best. Ellers så finner du en kort gjennomgang her.

Ellers kan du også eksportere rapporten til excel fra Resultatrapportering, for videre bearbeiding. Her har du litt andre valg på visning og gruppering. Du kan f.eks. få en kolonne pr avdeling.

Det som bestemmer inndelingen av hvilke konti som er med i resultat og balanse og de ulike delsummene der er det vi kaller kontoinndelingen. Du kan tilpasse kontoinndelingen, eller bygge egne inndelinger i tillegg, som du så får opp som utvalgsmulighet i rapportene for resultat og balanse.

Har du laget egne kontoinndelinger eller gjort tilpasninger så kan de eksporteres fra en klient til en annen. Du eksporterer da kontoplan med kontoinndeling først, og så kan du importere kontoinndelingen på en annen klient. Du finner valget for importere kontoinndeling under import av kontoplan/kontoinndeling.

Resultat og balanse

Kontoinndeling eller kontogrupper Mer
Hvilken resultatrapport passer? Mer
Resultatrapportering - bygge egen kontoinndeling Mer
Resultatrapportering - eksport til excel Mer