Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Vareforbruk

Vareforbruket er verdien som kostnadsføres ved uttak fra lager.

Det finnes flere måter å beregne lagerverdien på. Du kan f.eks benytte funksjonen Rutine for å beregne lagerpris på varer. Da vil feltet lagerpris på varekortet bli oppdatert.  Når du tar ut lagerverdilister har du flere valg om hvilken verdi som skal bestemme lagerprisen.

Bokføring av vareforbruket kan gjøres på flere måter. Du kan bruke funksjonen  Automatisk postering av vareforbruk ved fakturering. Varekostnaden blir da automatisk bokført i samme bilag som inntekten/fakturaen! Man kan også kjøre periodisk bokføring av vareforbruk. Da blir vareforbruket bokført ved å kjøre gjennom en veiviser. Siste måten, er å bokføre vareforbruket manuelt. 

 

Vareforbruk

Periodisk bokføring av vareforbruk Mer
Rutine for å beregne lagerpris på vare Mer
Innstillinger for hva som skal bestemme lagerprisen Mer
Bokføring av vareforbruk Mer