Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Kreditere eller korrigere feil på faktura

Dersom du har gjort noe feil på faktura, så finnes det ulike metoder for å korrigere det.

Du har mulighet til å gjøre små endringer på en faktura. Du kan endre status, forfall eller adresse.

Har du gjort en annen feil i fakturaen, så må du kreditere fakturaen og lage ny faktura. Den enkleste metoden for å lage ny er funksjonen Ny basert på. Du får da opp et forslag til ny faktura lik den som var feil, og så kan du redigere på den.

Dersom det som var feil var at det manglet avdeling el.l, så er det fristende å hente opp bilaget for korrigering i regnskapet. Dette anbefaler vi ikke, da du kan få fakturaen merket som betalt dersom du lukker korrigeringspostene på reskontro. Før heller et korrigeringsbilag med de postene som skal korrigeres. (Eller krediter fakturaen og lag ny).

Dersom det er innbetalingen på faktura du har registrert feil så ser du her hvordan du kan korrigere det.

Kreditere eller korrigere feil i faktura

Korrigere feilinnbetalinger Mer
Endre status på faktura Mer
Kreditere Faktura Mer
Ny basert på Mer