Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Avslutte et regnskapsår

Når du er ferdig med et regnskapsår må det avsluttes.

Du kan også se filmer her.

Du oppretter gjerne nytt regnskapsår lenge før du er klar til å avslutte et regnskapsår. Revisorposteringene blir kanskje ikke ført før på sommeren. Husk derfor å overføre saldo etter hvert som du er inne og fører på det året som skal avsluttes. Dette er spesielt viktig etter at du har kjørt momsoppgjøret for 6.termin.

Når du er ferdig med alle de vanlige posteringene på året, og du skal sende regnskapet til revisor, kan det være lurt å først kontrollere at du ikke har noen differanser i regnskapet. Se også egen artikkel for avstemming av regnskapet.

Det finnes mulighet for å eksportere regnskapstallene til diverse årsavslutningsprogrammer.

Til slutt må du føre årsavslutningen, det vil si at du disponerer årsresultatet. Dersom du får disse posteringene fra revisor er det en del fallgruver du bør unngå. Du finner en oversikt over dem i denne artikkelen.

Når året er ferdig avsluttet er det lurt å låse periodene for videre postering slik at du ikke ved et uhell går inn og fører mer. Dette verktøyet kan også benyttes i løpet av året. Husk også å overføre saldo til nytt år en siste gang.

 

Avslutte regnskap

Periodelåsing Mer
Avstemme regnskapet Mer
Differanser/bilagsdifferanser Mer
Eksport til årsavslutningsprogrammer Mer
Overføre saldo Mer
Hvordan disponere årsresultat Mer
Revisorposteringer Mer