Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Renteberegning

Bruk av renteberegning forutsetter lisens på Professional eller Enterprise.
Det finnes flere metoder for renteberegning:

Menyvalg: Registrere - Innkreving - Renteberegning.

 

Det er 5 ulike metoder for renteberegning:

  • Etter innbetaling - renteberegner først etter at innbetaling er registrert, for det antallet dager det gjelder
  • Ved purring - beregner renter ved purring, og tar med rentene på purringen
  • Mot konto - renteberegner både debet og kredit renter på alle transaksjonene på en konto for en periode
  • Periodisk - renteberegn periodisk, og systemet tar med alle forfalte faktura siden sist renteberegning
  • Trinnvis -  som mot konto, men med ulik sats for ulike beløpNår du har startet å renteberegne en faktura med en metode, kan du ikke bytte til en annen. Tenk derfor over hvilken metode du ønsker å benytte, og sett så inn innstillingene for dette på klienten. Du finner også videre forklaring til de ulike renteberegningsmetodene i denne artikkelen.

Du kan overstyre renteberegningsmetode på ulike nivå, som på den enkelte kunde, leverandør eller hovedbokskonto. Det er altså sånn at de innstillingene du velger i klient/system gjelder for alle kunder, med mindre du setter inn noen andre innstillinger på den enkelte kunde.

Dersom du har fakturert i Unimicro V3 i flere år, og først nå skal ta i bruk renteberegningsfunksjonaliteten, så er du gjerne ikke interessert i å beregne renter for de eldste fakturaene i systemet. Det finnes derfor en rutine for å rentestoppe et utvalg av faktura. Du kan også rentestoppe enkeltfaktura underveis, f.eks. ved å høyreklikke på en faktura i Kundestatus eller Oversikt-bildet

Når du har valgt renteberegningsmetode kan du beregne renter, og så fakturere rentene.

Når du har beregnet rentene så får du et valg på hvordan de skal faktureres. Dersom du svarer feil der så kan det virke som om du ikke får fakturert rentene. Du ser mer om det her.

Dersom du benytter renteberegning ved purring vil ubetalte renter bli lagt inn som en økonomipost.

Renteberegning

KlientSystem-Rente Mer
Innstillinger for renteberegning Mer
Har kjørt renteberegning, men får dem ikke opp for fakturering Mer
Beregning av renter Mer
Fakturering av renter Mer
Renter og økonomiposter Mer
Rutine for rentestopp av faktura Mer