Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Fravær

Under Fravær har du to valg:

  1. Permisjon - Her registrerer og vedlikeholder du permisjoner og permitteringer som er rapporteringspliktige i a-ordningen.

  2. Sykefravær - Her kan du registrere sykefravær slik at du kan fremstille den kvartalsvise fraværsstatistikken. Du oppretter fraværstyper, registrerer fravær og tar ut rapporter.

 

Sykefravær-delen er laget for å kunne rapportere den kvartalsvise fraværssatistikken. Den hånterer ikke del av dag, fleksitid eller lignende.

Fravær

Permisjoner og Permitteringer Mer
Fraværsrapporter Mer
Registrere permisjoner Mer
Registrere sykefravær Mer
Fraværstyper Mer