Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Purring og inkasso

Du kan registrere purring på ubetalte faktura, og også velge å sende faktura videre til inkassoselskap.

Purring

For å kunne registrere purring må du registrere inn innstillinger for purring. NB: Legg merke til dette at forfall/dager fra forfall hentes fra neste linje i innstillingene. Du må derfor alltid ha en ekstra linje i innstillingene.

Du kan så kjøre ut purringer, både enkeltpurringer og samlepurring.
Dersom noe er feil kan du nullstille eller slette purringer.

 

2021-11-05_08-43-59.jpg

 

Inkasso

Det finnes også funksjon for å sende faktura til inkassoselskap. De ulike formatene som støttes er disse. Legg merke til at enkelte av disse krever en ekstra lisens.

For å benytte inkasso-funksjonen må du også ha på plass innstillinger. Her er Maks antall purringer før inkasso viktig. Dersom du tidligere har f.eks. purret 4 ganger, og nå skal sende til inkasso etter to purringer, så må det gjøres noen grep for å få det til. Når du setter inn maks antall 2 så får du kun opp faktura som er purret to ganger. Sett derfor først 4 og eksporter saker, så 3 og eksporter saker og så kan du endelig sette to i maks antall purringer.

Du kan så registrere saker til inkassoselskapet. Rutinen er denne:

  1. Eksporter saker til inkassoselskapet
  2. For enkelte formater må du så lese inn kvitteringsfil
  3. Dersom du mottar betaling direkte, må du huske å eksportere fil med korreksjoner og sende dem til inkassoselskapet
  4. Du kan så avslutte saker etter hvert.

Purring og inkasso

Purrestopp og Nullstille purring Mer
Import av kvitteringsfil Mer
Avslutte saker Mer
Eksport av korrigeringsfil Mer
Eksport av inkassofil Mer
De ulike inkassoformatene Mer
Innstillinger for inkasso Mer
Registrere purring Mer
Innstillinger for purring Mer