Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Import av regnskapsdata

Du kan importere regnskapsdata på flere ulike vis.

Import av registre:

I det du oppretter en klient må du importere kontoplan og kontoinndeling. Dette bør importeres før oppstart på klienten, men kan i enkelte tilfeller importeres også etterpå.

Det finnes også en funksjon for å importere data fra en fil med skilletegn. Den heter Import fra tekstfil. Her kan du f.eks importere et kunderegister. Husk bare å tilpasse nummerserien for kunder til de kundenummerne som finnes i filen først.

Dersom du skal importere en fil på Uni Standard format, så kan du importere kunder, leverandører eller hovedbokskonti enkelt.

 

Import av bilag/transaksjoner:

De mest vanlige er kanskje import av filer med betalinger, som remitteringsfiler (inngående faktura) og ocr-filer (utgående faktura). Det finnes også en funksjon for å importere kontoutskrift fra bank til bilagsregisrering, slik at du kan føre regnskapet ut fra den.

Det blir stadig mer vanlig å motta inngående faktura elektronisk. Det gir mindre arbeid med bokføringen.

Du kan importere bilag også på Uni Standard format. Dersom du er regnskapsfører og skal importere faktura fra en kunde som også har Unimicro V3 bør du se gjennom denne rutinen for oppsett. Det er viktig at nummerseriene er på plass slik at dette fungerer på sikt.

 

Import av regnskapsdata

Import av regnskapsdata Mer
Uni standard eksport til regnskapsfører Mer
Uni Standard import Mer
Import av kontoplan og kontoinndeling Mer
Elektronisk inngående faktura Mer
Import av kontoutskrift Mer
Innlesing av OCR-fil Mer