Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Merverdiavgift i Unimicro V3

Denne artikkelen skal vise systemet for merverdiavgift, også kalt moms og mva, og mva-oppgjør i Unimicro V3.

I resten av artikkelen, og artiklene vi linker til, vil vi benytte benevnelsene mva og moms for merverdiavgift.

NB: Informasjon om ny skattemelding for mva fra 1. termin 2022.

OBS! I perioden 01.04.2020 - 30.09.2021 er lav sats for mva endret fra 12% til 6%. Dersom du blir berørt av dette kan du lese hvordan du løser dette her.

 

Innstillinger

Det finnes en del innstillinger for mva. Det finnes innstillinger for sats, for hvilke konti systemet benytter for å føre mva og for de mva-kodene som systemet benytter. Alt dette bør være på plass før du starter å føre mva.

Dersom du har lest inn en standard kontoplan, så skal disse innstillingene i utgangspunktet være på plass.

Har du behov for å redigere på innstillingene, så finner du mer informasjon om innstillinger for sats og konto i artikkelen Innstillinger for mva. Mva-koder finner du informasjon om i artikkelen Momskoder.

 

 

Føre mva

For at systemet skal kunne registrere at det blir benyttet mva og dermed kunne opprette momsoppgjør må du føre med mva. Det gjør du enkelt ved hjelp av mva-koder:

 

Momsoppgjør

For hver termin må du kjøre og levere et momsoppgjør. 

Denne artikkelen viser også hvordan du kjører Momsoppgjør.

Det som bestemmer hvilke poster som blir med i et momsoppgjør finner du en kort oppsummering av i Viktig ved momsoppgjør. Dersom du finner feil, eller har problemer med å få momsoppgjøret til å stemme så er temaene videre forklart i Avstemme mva.

Skal du kjøre momsoppgjør for hele året finner du informasjon om det i denne artikkelen.

Dersom du har gjort noe feil eller glemt noen posteringer, vil uppgjorte poster bli med på neste mva-oppgjør. Du kan også eventuelt slette mva-oppgjøret.

 

Levere momsoppgjøret, eller Skattemelding for MVA, til altinn

Her finner du informasjon om hvordan du leverer momsoppgjøret fra 01.01.2022.

 

Mva/moms

Direkteføring av inngående mva Mer
Avstemming og sporing av tall i Skattemelding for mva Mer
Faktura fra forsikringsselskap Mer
Oversikt over mva-kodene fra 01.01.2017 Mer
Bokføringseksempler mva ved innførsel - gjeldende fra og med 2017 Mer
Skattemelding for mva - korreksjoner og endringer Mer
Skattemelding for mva - valideringsavvik Mer
Skattemelding for mva - rettigheter i Altinn Mer
Levere skattemelding for mva - flyten Mer
Merknad i skattemelding for mva Mer
Spesifikasjon i skattemelding for mva Mer
Ny skattemelding for mva fra 1.termin 2022 Mer
Midlertidig endring til 6% mva - Dersom du har utgående mva lav sats Mer
Midlertidig endring til 6% mva - Dersom du KUN har inngående mva med lav sats. Mer
Sette opp en klient uten mva Mer
Momsoppgjør for hele året Mer
Viktig ved momsoppgjør Mer
Innstillinger for mva Mer
Føre mva i faktura Mer
Føre mva i regnskap Mer
Momskoder Mer
Avstemme mva Mer
Avgiftsfritt salg. Mvakode 5 og 10 i Unimicro V3 Mer
Forholdsmessig fradrag/avvikende inngående mva Mer
Momsoppgjør Mer
Mva ved import av varer og tjenester fra utlandet Mer