Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Merverdiavgift i Uni Økonomi

Denne artikkelen skal vise systemet for merverdiavgift, også kalt moms og mva, og mva-oppgjør i Uni Økonomi.

I resten av artikkelen, og artiklene vi linker til, vil vi benytte benevnelsene mva og moms for merverdiavgift.

 

OBS! I perioden 01.04.2020 - 31.10.2020 er lav sats for mva endret fra 12% til 6%. Dersom du blir berørt av dette kan du lese hvordan du løser dette her.

 

Innstillinger

Det finnes en del innstillinger for mva. Det finnes innstillinger for sats, for hvilke konti systemet benytter for å føre mva og for de mva-kodene som systemet benytter. Alt dette bør være på plass før du starter å føre mva.

Dersom du har lest inn en standard kontoplan, så skal disse innstillingene i utgangspunktet være på plass.

Har du behov for å redigere på innstillingene, så finner du mer informasjon om innstillinger for sats og konto i artikkelen Innstillinger for mva. Mva-koder finner du informasjon om i artikkelen Momskoder.

OBS: Det er ny sats for lav sats mva fra 01.01.2018

 

Føre mva

For at systemet skal kunne registrere at det blir benyttet mva og dermed kunne opprette momsoppgjør må du føre med mva. Det gjør du enkelt ved hjelp av mva-koder:

 

Momsoppgjør

For hver termin må du kjøre og levere et momsoppgjør. 

Denne artikkelen viser også hvordan du kjører Momsoppgjør.

Det som bestemmer hvilke poster som blir med i et momsoppgjør finner du en kort oppsummering av i Viktig ved momsoppgjør. Dersom du finner feil, eller har problemer med å få momsoppgjøret til å stemme så er temaene videre forklart i Avstemme mva.

Skal du kjøre momsoppgjør for hele året finner du informasjon om det i denne artikkelen.

Dersom du har gjort noe feil eller glemt noen posteringer, kan du slette eller korrigere mva-oppgjøret.

 

Spesielle tema

Mva ved import av varer og tjenester fra utlandet Mer
Forholdsmessig fradrag/avvikende inngående mva Mer
Avgiftsfritt salg. Mvakode 5 og 10 i Uni økonomi Mer
Momsoppgjør for hele året Mer
Sette opp en klient uten mva Mer

Mva/moms

Midlertidig endring til 6% mva - Dersom du har utgående mva lav sats Mer
Midlertidig endring til 6% mva - Dersom du KUN har inngående mva med lav sats. Mer
Mva lav sats øker til 12% fra 01.01.2018 Mer
Mva lav sats øker til 10% fra 01.01.2016 Mer
Sletting/korrigering av mva-oppgjør Mer
Sette opp en klient uten mva Mer
Momsoppgjør for hele året Mer
Viktig ved momsoppgjør Mer
Innstillinger for mva Mer
Føre mva i faktura Mer
Føre mva i regnskap Mer
Momskoder Mer
Avstemme mva Mer
Avgiftsfritt salg. Mvakode 5 og 10 i Uni økonomi Mer
Forholdsmessig fradrag/avvikende inngående mva Mer
Momsoppgjør Mer
Mva ved import av varer og tjenester fra utlandet Mer