Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Registrering av salg

Uttak/Innskudd av kasse Mer
Kopi av siste kvittering Mer
Tilgodesedler Mer
Gavekort Mer
Registrere retursalg Mer
Velge betalingsmåte Mer
Registreringsbildet for salg Mer
Kvittering med merknad Mer