Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Rapporter og forespørsler

Det finnes flere metoder for å hente ut tall fra regnskapet

Det mest vanlige er å benytte en av rapportene i rapportoversikten, men det finnes flere metoder for å finne de tallene du er på jakt etter.

Du finner også film om Batchrapporter og film om Rapporter til revisor.

Kontrollbildet gir en kjapp oversikt over tilstanden i regskapet. Dette går spesielt på om det finnes differanser.

 

Ved avstemming eller søk etter data har du tre alternativer for lett å søke opp tall. Det er:

  • Forespørsel på konto, hvor du kan se alle posteringer på en gitt konto og lete videre derifra
  • Forespørsel på bilag, hvor du kan søke i alle posteringer innenfor det regnskapsåret du er inne på. Her kan du begrense søket med mange ulike kriterier.
  • Oversiktsbildet, hvor du kan søke på de fleste registrene i modulen.

Felles for alle disse tre er at du kan sortere søkreresultatet, sette inn felter du ønsker å ha med i søkefeltet og fjerne dem du ikke ønsker, og søkeresultatet kan så eksporteres til excel for videre bearbeiding.

Det finnes også et bilde for bearbeiding av åpne poster.

Rapporter og forespørsler

Forespørsel på bilag Mer
Forespørsel på konto Mer
Oversiktsbildet Mer
Rapportoversikt Mer
Rapporter og forespørsler Mer
Kontrollbildet Mer
Hente tall ved hjelp av forespørsler og Excel Mer
Åpne poster Mer