Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Nytt år

Ved årsskiftet oppretter du nytt regnskapsår i systemet.

Det er viktig å huske på at alle moduler/funksjoner benytter samme regnskapsår. Det er derfor ikke lurt å opprette nytt regnskapsår på en klient før alle moduler/grener er klare til dette. Det som bør være ferdig på plass før du oppretter nytt år er:

  • Du bør være mest mulig ferdig med faktureringen på det gamle året (særlig dersom det er viktig å ha samme fakturanummer og bilagsnummer)
  • Du må ha kjørt alle lønnskjøringer som skal ha med faste poster/trekk. (Trekk som er koblet mot saldo vil ikke bli oppdatert dersom de kjøres på gammelt år etter at nytt år er opprettet.)
  • Alle dimensjoner (avdelinger, prosjekt o.l) som skal benyttes på begge år bør være opprettet på gammelt år før du oppretter nytt år.

OBS: På grunn av overgangen til nytt mva-system for 2017 bør du se gjennom informasjonen du finner her før du oppretter nytt år 2017.

Når dere er klare til å opprette nytt år, så kan dere kjøre gjennom rutinen for oppretting av nytt år. Husk å ta backup først!

Så snart det nye året er opprettet bør dere kontrollere at alt er på plass før dere tar det nye året i bruk.

Når alt er på plass kan dere fortsette å jobbe på begge regnskapsår. Ved innlesing av returfiler remittering/ocr så kan det oppstå problemer dersom filen inneholder poster fra begge år. Ved årsskiftet bør dere også tenke gjennom hva dere gjør med faktura der leveringsdatoen er i ett år, og fakturadatoen i et annet (periodiser etter leveringsdato).

Inntil det gamle året er helt avsluttet må dere huske å overføre saldo, slik at IB på det nye året er oppdatert. Dette er spesielt viktig før dere kjører første momsoppgjør på det nye året.

Dersom det blir snakk om å slette et regnskapsår er det flere feller å gå i. Se denne artikkelen dersom dere vurderer å slette et regnskapsår.

Nytt år i faktura

Periodisere etter leveringsdato Mer
Opprette nytt År Mer
Kontroll av nytt år Mer
Jobbe med 2 år samtidig Mer
Slette År / Slette Klient Mer
Returfil remittering/OCR inneholder poster fra begge år Mer
Overføre saldo Mer