Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Saldo og sum

Unimicro V3 har eg eget saldoregister.

Dette registeret lagrer saldo per konto, periode, dimensjon o.s.v. Årsaken til dette er at f.eks. registreringsbilder og rapporter ikke skal bruke så lang tid på å summere seg gjennom transaksjonene for å vise en sum.

Du finner en egen rapportgruppe i rapportoversikten som viser ulike saldolister. Husk at IB er periode 0. Dersom du ønsker at IB skal vise for seg må du velge fra periode 1, ikke 0, i utvalget på rapportene. Ellers vil ib/periode 0 bli tatt med som en del av bevegelsen i perioden.

Saldo blir summert per periode. Tar du utvalg på periode på en rapport, så er det periodefeltet som viser for hvilken periode transaksjonen blir tatt med i saldoen.

Det hender at saldoregisteret kommer i utakt med de transaksjonene som finnes.  I så fall kan det gjenoppbygges. Får du problemer med uforklarlige differanser eller saldolister som ikke stemmer,  prøv å kjøre rutinen Gjenoppbygge saldo fra transaksjoner.

Ellers finnes det et utall metoder for å summere tallene som er ført. Det finnes mange andre rapporter, f.eks kontoutskrifter. Det er også muligheter for å gjøre forespørsler/søk som så kan eksporteres til excel.

Saldo/sum

Hvilken periode har bilaget Mer
Gjenoppbygge saldo Mer
Saldo og sum Mer
Saldolister Mer
Hente tall ved hjelp av forespørsler og Excel Mer