Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Skattekort og forskuddstrekk

Denne siden viser hvordan du henter skattekort elektronisk, og hvordan det blir bestemt hvilke skattekort-detaljer som blir benyttet i beregningen av forskuddstrekk.

Det er nytt format på elektroniske skattekort fra 01.01.2018. Det nye formatet har mange flere opplysninger enn tidligere. Se informasjon fra skatteetaten her.

Dette betyr at hele forskuddstrekk-beregningen i lønnssystemet er endret. Det er også nye innstillinger på ansattkort o.l. Du må ha minst versjon 3.64 for å få hentet skattekort på 2018 og beregnet forskuddstrekk på 2018.

Hente og se skattekortopplysninger

Rutinen for å hente elektroniske skattekort er:

  1. Eksporter en forespørsel om skattekort til Altinn (Send til Altinn).
  2. Vent til du har mottatt melding fra Altinn om at du har mottatt en ny forsendelse. Det kan gå noe tid før du får tilbakemelding fra Altinn.
  3. Logg på og les inn skattekortopplysningene som du har mottatt fra Altinn (Hent fra Altinn).

 

Når du har lest inn skattekortfilen får du opp en loggfil. Her finner du mer informasjon om hva loggfilen inneholder.

Skattekort-opplysningene til den enkelte ansatte ser du på ansattkortet. Her må du huske å sette hake for Biarbeidsgiver dersom du er biarbeidsgiver. Dette må eventuelt avklares med den ansatte.

Ikke alle opplysningene viser på ansattkortet, men alle lagres. Tilleggsopplysninger o.l. kan søkes opp i Oversikt. I den sammenheng er det også greit å vite hvilke opplysninger selve skattekortfilen kan inneholde.

 

Beregning av forskuddstrekk

Det er først og fremst oppsettet på lønnsart som bestemmer hvilket skattekort som benyttes. Ellers er det andre faktorer som bestemmer hvilken tabellperiode som benyttes og om det skal trekkes full, hel eller ingen skatt på lønnskøringen.

Dersom du mangler skattekort, blir en fast prosentsats benyttet for å beregne forskuddstrekket.

OBS: På grunn av de store endringene i forskuddstrekkberegnignen hender det at oppsummeringen nederst i registreringsbildet ikke viser korrekte opplysninger. Prøv i så fall å lagre og gå inn igjen. Dersom det fremdeles ikke ser korrekt ut, kjør Prøve på lønnskjøringen. Der ser du om forskuddstrkkberegnignen blir korrekt beregnet. Vi jobber kontinuerlig med å korrigere visningen, men måtte prioritere å få selve forskuddstrekkberegningen ved kjøring av lønnskjøring klar først.

 

Spesielle typer forskuddstrekk:

Svalbardlønn og skattetrekk for Svalbard

Sjømannsfradrag

Kildeskatt på pensjoner

Kildeskatt på lønn/midlertidig arbeidskraft: Kildeskatt på lønn, som er et nytt begrep fra 01.01.2019, er IKKE det samme som kildeskatt på pensjon. Kildeskatt på lønn er et vanlig prosent-skattekort, men med 12 måneder trekk. Før lønn som vanlig. Systemet håndterer resten. (Unntaket er dersom du utbetaler feriepenger opptjent i fjor til en som hadde kildeskatt-skattekort. Da må du huske å beregne og føre forskuddstrekk av feriepengene manuelt).

Skattekort og forskuddstrekk

Loggfilen ved innlesing av skattekort Mer
Opplysninger i det elektroniske skattekortet Mer
Kildeskatt pensjon Mer
Innstilling for lønnsintervall og skattetrekk faktor Mer
Hva skjer hvis det mangler skattekort Mer
Skattekortopplysninger i Oversikt Mer
Valg av skattekortopplysning ved beregning av forskuddstrekk Mer
Innstillinger for skattekort på ansatte Mer
Les inn elektronisk skattekort Mer
Bestill elektronisk skattekort Mer