Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Korrigere feil i lønn

Det hender du har gjort noe feil/glemt noe og ønsker å korrigere dette. Du bør da tenke deg om hvordan dette skal korrigeres.

Det finnes mulighet for å nullstille en lønnskjøring, slik at du kan korrigere postene som er med. Det bør du kun gjøre før du har utbetalt eller sendt ut lønnsslipper, ellers kan det få konsekvenser. Les mer om det her.

Ellers kan du kjøre en tilleggskjøring, med kun lønnsposter som korrigerer for de feilene som ble gjort i forrige lønnskjøring. Husk da å fjerne hake for Ta med fastlønn på selve lønnskjøringen. Det kan også være lurt å sette Skattetrekk faktor til Ikke trekk, slik at du kan taste inn alle korrigeringspostene. Eventuelt så kan du føre korrigeringspostene på neste ordinære lønnskjøring.

Dersom du oppdager feil i ettertid, og lurer på på hvilken periode det må korrigeres i forhold til a-meldingen, se veiledningen for opplysninger om det. Du styrer periodevalget med å sette ubetalingsdato på lønnskjøringen til den perioden det skal korrigeres på.

En problemstilling vi ser noen ganger i løpet av året er at det har blitt registrert lønn på en ansatt som ikke skulle ha lønn. Dette har blitt oppdaget før utbetaling/utsending av lønnsslipper, men i stedet for å nullstille kjøringen og korrigere det med det samme har bare pengene og lønnsslippen blitt holdt tilbake. Spørsmålet vi da får er hvordan dette kan korrigeres.

Det som er problemet er at det står igjen en saldo på konto for netto utbetalt (vanligvis 2998), og det er lønnsposter på en ansatt som ikke skal ha dem. Dette korrigeres på en tilleggskjøring, som regel med utbetalingdato i samme periode.

  • Tast inn de lønnspostene som var for mye på tilleggskjøringen, med motsatt fortegn. Husk forskuddstrekket (det må da være i pluss).
  • Du får da et negativt beløp til utbetaling. Dette skal tilsvare det beløpet som ble holdt tilbake ved utbetaling. Før en lønnspost i pluss i lønnsart for forskudd (vanligvis lønnsart 400) tilsvarende dette beløpet, slik at det blir 0 til utbetaling. (Dersom ikke vil systemet føre dette forskuddet, og da vil du eventuelt måtte slette det etterpå.)
  • Kjør lønnen. Når du bokfører den vil du få en saldo på kontoen på lønnsarten for forskudd (vanligvis 1577).
  • Før beløpet som ble holdt tilbake fra utbetaling mellom 2998 og 1577 manuelt i regnskapet, slik at de blir oppgjort mot hverandre.

Korrigere feil i Lønn

Slette eller fjerne et forskudd Mer
Korrigeringsposter Mer
Nullstille kjøring Mer