Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Feilmeldinger i butikkdata

Feil i Windows 10 – Feilmelding ved lagring etter installasjon av Windows 10 Mer
Feilmelding ved lagring av reskontropost Mer
Feilmelding ved periodelåsing Mer
Feilmelding ved lagring av konto Mer
Feilmelding ved bruk av kontoregel Mer
Feilmelding Konto mangler:0 Mer
Feilmelding String or binary data would be truncated Mer
Feilmelding Smalldatetime Mer
Feilmelding Could not add this payment i eldre versjon fakturamottak Mer
Advarsel Feil Årstall Mer
Feilmelding ved lagring av ny kunde eller leverandør Mer
Nettsynkronisering Mer