Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Lønnskjøring

For å kunne ta ut lønnslipper, konteringssammendrag og utbetalingslister må det foretas en lønnskjøring. Lønnskjøringen henter lønnsposter fra fastlønn, faste trekk og fra registrerte lønnsposter.
 

I lønnskjøringen foretas skatteberegning, generering av utbetalingslister og generering av konteringssammendrag.
 
Lønnskjøringen kan foretas når som helst, og hvor mange ganger som helst. En lønnskjøring kan åpnes opp for redigering eller slettes helt.

Prosessen eller rutinen kan være denne:

 1. Opprette en lønnskjøring med korrekt fra/til dato.

 2. Registrere lønnsposter på lønnskjøringen.

 3. Avregne/kjøre lønnskjøringen. Husk å kontrollere at alle detaljene for selve lønnskjøringen er korrekt.

 4. Avstemme/sjekke at alt er med på lønnskjøringen. (Kontroller lønnsslipper o.l.)
  Dersom du finner feil med en gang (før du har utbetalt og/eller sendt lønnsslipper) kan du nullstille kjøringen for å korrigere dette.
  Dersom du først finner feil etter utbetaling og/eller lønnsslipper er sendt bør du heller kjøre en korrigeringskjøring eller korrigere på neste ordinære lønnskjøring. Se Korrigere feil 

 5. Utbetale/remittere
 6. Bokføre lønnskjøringen.

 7. Sende lønsslipper og ta ut rapporter til arkiv.

Et sted etter at lønnskjøringen er kjørt må også levering av a-melding for perioden komme inn.

 

Lønnskjøring

Bildet for Lønnskjøring Mer
Nullstille kjøring Mer
Kjøre lønn Mer
Ta ut rapporter for lønnskjøring Mer