Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Komme i gang med abonnement

Abonnementsmodulen er en tilleggsmodul til fakturamodulen, som kan benyttes til å generere faste faktura.

For å få et godt utbytte av denne modulen er det viktig å tenke godt gjennom hva du ønsker å få ut av modulen før du tar den i bruk.  Vi anbefaler at du setter opp modulen i samarbeid med vår konsulentavdeling, slik at du får et korrekt oppsett på plass i utgangspunktet.

I tillegg bør det utarbeides en rutine for bruk av abonnementsmodulen. For et godt resultat er det viktig med en fast oppsatt rutine, og at alle som skal benytte hele eller deler av modulen kjenner til denne rutinen.

Merk: for å få antallet dager i året til å gå opp, så kan du oppleve å ikke få nøyaktig det antallet du forventer når du f.eks. avregner for en måned, og du har abonnement som avregnes fra f.eks. den 15. i en måned til den 15. i en annen måned. Dersom det blir et problem, anbefaler vi å benytte den 1. i måneden som startdato. Dersom det ikke er mulig, bør du avregne for resten av måneden i starten, slik at de kommende avregningene kan være for perioden første til siste i måneden.

 

Viktige begreper i abonnementsmodulen:

De mest mest sentrale elementene i abonnement er:

1) Tariff: Tariff er en samling av en eller flere varer fra vareregisteret, som kunden abonnerer på. Tariffene er “varene” i abonnementsmodulen.

2) Tariffmakro: Tariffmakroen er nøkkelen til hvordan antallet skal beregnes når du kjører avregninger. Tariffmakroen legger du inn i Tariffen. Vi har lagt inn en liste over de tariffmakroene som er mest vanlige.

3) Abonnement: Abonnementet er koblingen mellom kunde og tariff, samt detaljene for hvordan dette skal behandles. Du kan ha mange abonnement på en kunde.

3) Avregning eller beregning: En kjøring som genererer fakturagrunnlag til fakturamodulen. Utvalget du gjør i denne kjøringen, samt detaljene i abonnementet og tariffen bestemmer hvilket fakturagrunnlag som blir generert.

Selve faktureringen skjer ved hjelp av samlefakturarutinen i fakturamodulen etter at fakturagrunnlaget er overført til fakturamodulen. Det er ingen angrefunksjon i det du velger å overføre fakturagrunnlaget til faktura fra Avregning, så det anbefales alltid å ta backup før du overfører til faktura.