Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Digital inntektsmelding

Her vil det komme mer informasjon om funksjonen for å levere digital inntektsmelding fra Uni Økomomi V3 lønn. Funksjonen er under utvikling, og vil etter planen bli tilgjengelig i neste hovedoppdatering (versjon 3.67) til sommeren.

Per i dag må du levere den digitale inntektsmeldingen direkte på altinn.no: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/arbeids--og-velferdsetaten-nav/Inntektsmelding-til-NAV/

Når du får mulighet for å levere via lønnsmodulen vil du fremdeles måtte fylle ut en del verdier. Det er få verdier som kan utledes direkte fra opplysningene i lønnssystemet. Du finner mer informasjon om hvilke verdier som skal rapporteres på NAV sine nettsider.