Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Digital inntektsmelding

Det er fra versjon 3.67 mulig å levere digital inntektsmelding fra Unimicro V3 Lønn. Du kan også levere den digitale inntektsmeldingen direkte på altinn.no: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/arbeids--og-velferdsetaten-nav/Inntektsmelding-til-NAV/. Det er ingen id-nummer som må stemme, slik som for a-meldingen, så det er ingen problemer med å gå over fra å levere i altinn-skjemaet til skjemaet i programmet, eller andre veien. 

OBS: Informasjon om omsorgspenger i 2020, ref tiltakspakkene ifbm Corona-pandemien.

Felles for levering på altinn eller via lønnssystemet er at du må fylle ut en del verdier. Disse verdiene kan ikke utledes direkte fra opplysningene i lønnssystemet, da en del vurderinger må tas. Du finner mer informasjon om hvilke verdier som skal rapporteres på NAV sine nettsider. Du kommer først inn på en hovedside, og så finner du utvidet informasjon i menyen til høyre. Vi anbefaler å benytte NAVs hjelpefunksjon for å finne hvilke beløper som skal oppgis.

NAV har også regler for når inntektsmeldingen kan leveres. Husk å levere tidsnok, men ikke prøv for tidlig. Se "Når skal inntektsmelding sendes?" her.

Hvordan levere inntektsmelding frå Unimicro V3 lønn

  1. Opprett inntektsmeldingen
  2. Lever inntekstmeldingen, og sjekk status på den
  3. Lever eventuelt endringer
  4. Kontroller vedlegget i altinn, dersom du ønsker å se hva som har blitt levert.

Her finner du en liste med forklaring til de ulike feltene.

Her er et tips til hvordan du kan søke frem verdier i Oversikt-bildet.

Digital inntektsmelding

Regler for omsorgspenger barn/barnepassers sykdom i 2020 Mer
Se inntektsmeldingen på altinn Mer
Levere endringer Mer
Levere inntektsmelding og sjekke status Mer
Feltene i inntektsmeldingen Mer
Opprette inntektsmelding Mer
Tips for å finne beregnet månedslønn Mer