Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Lønnsarter

Du må ha et sett lønnsarter for å kunne kjøre lønn. Ved første gangs oppstart kan du importere et standard lønnsartregister som har de mest basic lønnsartene du trenger. Videre må du opprette og vedlikeholde lønnsartene manuelt.

Menyvalg: Hjem eller Faste register - Lønnsart

Her har du en oversikt over lønnsartene i standard lønnartregister.

Når du skal opprette en lønnsart, må du gi den et lønnsart-nummer og et navn. Så må du fylle ut den informasjonen som bestemmer hvordan lønnssystemet skal behandle lønnsposter i denne lønnsarten.

 

  1. Du må registrere inn hovedbokskonto. (Dersom det er lønnsart som ikke skal utbetales, så må du spesifisere Tilleggskontering dersom grunnlaget skal være med i bilaget til regnskap)

  2. Du må bestemme hvilke verdier dette skal påvirke. (Skal det utbetales? Skal det beregnes skatt, arbeidsgiveravgift, feriepenger....?)

  3. Du må bestemme hvor satsen som foreslås ved registrering av lønnsposter skal hentes fra. Her ser du også hvordan du kan oppdatere enkelte satser på nytt år.

  4. Dersom lønnsposter i denne lønnsarten skal innberettes i a-meldingen, må du i tillegg sette opp for det.

For å hjelpe med å holde orden på verdier/satser finnes det en grenseverdi-funksjon. Denne er spesielt nyttig for kilometergodtgjørelse og fagforeningstrekk.

Det er enkelte lønnsarter som skal behandles spesielt. Dersom  lønnsarten skal ha en egen skatte- og avgiftsregel i a-meldingen el.l, så finner du det under Andre valg.

Det finnes et par spesielle lønnsarter, som har sitt helt eget oppsett. Dette er lønnsart for å beregne arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers del av pensjon, og lønnsart for refusjon sykelønn (for å få refundert arbeidsgiveravgift).

 

Lønnsarter

Kilometergodtgjørelse 2016 Mer
Standard lønnsartregister Mer
Lønnsarter Mer
Sette opp lønnsarter for A-meldingen Mer
Hvordan føre arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd (OTP) Mer
Hvordan føre refusjon sykepenger for refusjon av arbeidsgiveravgift Mer
Sats Mer
Tilleggskontering Mer
Grenseverdi Mer
Kontonr Mer
Med i grunnlag for Mer
Andre valg på Lønnsart Mer