Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Dimensjoner

Dimensjoner, som avdeling, prosjekt, el.l er en funksjon for å kunne merke eller spesifisere regnskapstall nærmere.

Det finnes 4 standard dimensjonstyper:

  • Prosjekt
  • Avdeling
  • Ansvar
  • Område

I utgavene Professional og Enterprise kan du opprette flere dimensjonstyper, slik at du kan ha inntil 10 forskjellige.

Du oppretter dimensjoner i de ulike dimensjonstypene på Faste register - Dimensjoner. Dersom du av og til trenger å ta ut rapport på en gruppe av samme dimensjonstyper samlet, f.eks en gruppe avdelinger, så kan det være lurt å tenke gjennom hvilke avdelingsnummer du oppretter på forhånd.

Når du så skal føre med dimensjoner, så søker eller taster du inn korrekt dimensjonsnummer i feltet for den dimensjonen du skal ha. Dersom du ikke ser feltet du trenger, så kan du sette det inn i registreringsbildet. Mange steder vil du da ikke finne navnet på dimensjonen, men heller feltet som heter dim1, dim2 o.s.v. Du kan da finne hvilken dimensjon det er i systeminnstillingene. Du ser f.eks at prosjekt er nr 1. Det vil si at feltet for prosjekt er det som heter dim1. Du kan så overstyre hva feltet skal hete ved å skrive inn kolonneoverskriften.

I fakturamodulen har mange bilder dimensjonsfelt i headingen også, slik at du kan få det du legger inn i det feltet til å gjelde for alle varelinjene.

Du kan også merke f.eks. kunder eller varer med dimensjoner, slik at den dimensjonen blir foreslått når du fører. Det kan av og til komme i konflikt. Det finnes derfor et dimensjonshierarki der du kan bestemme hva som skal bestemme dimensjon før noe annet. F.eks. om dimensjon på selger skal overstyre dimensjon på kunde.

Det er så flere ulike metoder for å hente ut tall for dimensjonene, og kombinasjoner av dimensjoner, når tallene er registrert.

Dimensjoner Lønn

Dimensjoner knyttet mot bruker eller selger Mer
Knytte ansatt eller lønnspost mot dimensjon Mer
Dimensjonshierarki Mer
Hvordan opprette Dimensjoner Mer
Viktig å tenke på når du skal opprette dimensjoner Mer
Rapportering på dimensjoner Mer