Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Feilmeldinger

Feilmelding ved lagring av ny kunde eller leverandør Mer
Advarsel Feil Årstall Mer
Feilmelding Could not add this payment i eldre versjon fakturamottak Mer
Feilmelding Smalldatetime Mer
Feilmelding String or binary data would be truncated Mer
Feilmelding Konto mangler:0 Mer
Feilmelding ved bruk av kontoregel Mer
Feilmelding ved lagring av konto Mer
Feilmelding ved periodelåsing Mer
Feilmelding ved lagring av reskontropost Mer