Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Reiseregning

Reiseregningsmodulen lar brukere registrere reiser på web for godkjenning, og så kan lønnspostene overføres til lønn.

Før du kan ta i bruk modulen må det opprettes et domene som brukerne skal logge på.

I tillegg må det opprettes reisetyper som skal benyttes. (Husk å synkronisere reisetyper når du har gjort endringer eller laget nye.)

Slik oppretter du brukere til reiseregning. Legg merke til at de kan knyttes mot V3-brukere. På ansattkortet kan du i tillegg registrere inn hvem de ansatte rapporterer til, slik at den overordnete kan godkjenne reisene før de blir overført til lønn.

Du må synkronisere reiser for å få ned nye reiser og få lastet opp endringer i brukere og status på tidligere registrerte reiseregninger.

Her finner du informasjon om hvordan en reise kan godkjennes.

Når en reise er godkjent kan den overføres til lønnskjøring.

Reiseregning

Registrere reiseregning Mer
Rapporterer til (for godkjenning) Mer
Overføre reise til lønnsposter Mer
Godkjenne reiser Mer
Synkronisere reiser Mer
Opprette reisetyper Mer
Registrere domene Mer
Opprette brukere Mer