Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Konto og kontoplan

Her finner du informasjon om hvordan du velger kontoplan, og hvordan du vedlikeholder hovedbokskonti.

For å føre regnskap må du ha en kontoplan. Denne velger du gjerne ved oppstart av klienten. Du kommer da inn i samme vegviser som for import av kontoplan i ettertid.

Når kontoplanen er på plass, så vedlikeholder du den ved å legge til og fjerne konti på Faste register - Hovedbok. Her merker du også hovedbokskonti med momskode. Systemet vil da foreslå denne momskoden når du benytter kontoen.

I enkelte tilfeller skulle du gjerne ha byttet et kontonummer, eller slått to kontonummer sammen. Da må du postere over fra det ene kontonummeret til det andre. I utgavene Professional og Enterprise finnes det en egen rutine for å Endre konto som kan benyttes i stedet.

Dersom du har en kontoplan du har gjort tilpasninger på, og ønsker å benytte denne også på andre klienter, så kan du eksportere kontoplanen fra den klienten der den er tilpasset. Når det er gjort kan du importere kontoplanen på nye klienter.

Når det er snakk om kontoplan så ser du også gjerne kontoinndeling i samme setning. Du finner informasjon om kontoinndeling her. Kontoplan og kontoinndeling er to forskjellige ting, men for at du skal få korrekte rapporter må de stemme overens.

For informasjon om reskontro (kundekonto og leverandørkonto), se egne artikler for det: Kunder og Leverandører.

Regnskap konto

Hvordan opprette/vedlikeholde Hovedbokskonto Mer
Endre konto Mer
Konto og kontoplan Mer
Eksport av kontoplan og kontoinndeling Mer
Import av kontoplan og kontoinndeling Mer