Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Oversikt og forespørsler

I tillegg til det som finnes av rapporter og statistikker, har du et par andre bilder der du får oversikt over tallene i modulen.

Det absolutt mest fleksible bildet er Oversikt-bildet. Her kan du søke på de fleste registre, og utføre vanlige operasjoner. Mange velger å jobbe ut fra dette bildet.

Inne på den enkelte kunde finner du oversikt over Kundestatus. Der finner du alle faktura, ordre, tilbud, purringer o.s.v. til kunden.

Oversikt og forespørsler

Oversiktsbildet Mer