Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Valuta i V3

Bruk av valuta forutsetter lisens på Professional eller Enterprise.

Menyvalg: Faste registre – Registre - Valuta

Valutafunksjonen kan benyttes til å føre poster i valuta, og omregne dem til norske kroner. Det mest vanlige er å ha enkelte reskontro i valuta (fakturere og motta innbetalinger i valuta, eller motta inngående faktura og betale dem i valuta). Det finnes også mulighet for å føre enkelte hovedbokskonti i valuta.

 

Innstillinger for Valuta:

Først må man legge inn kurser. Husk også å vedlikeholde/oppdatere kursene underveis.

For kunder og leverandører (og hovedbok) kan det være lurt å merke reskontroen med valutainformasjon. Da vil systemet foreslå å benytte valuta ved registrering.

  • På kundekortet finner du feltet Valutakode (og Lås valuta til konto, som du kan benytte dersom du alltid skal føre valuta mot kunden) under Andre opplysninger.
  • På leverandørkortet finner du feltet Valutakode (og Lås valuta til konto, som du kan benytte dersom du alltid skal føre valuta mot leverandøren) under Kjøpsinfo.
  • På hovedbok finner du feltet Valutakode under Regler.

 

Valuta i regnskapsmodulen:

Du er da klar til å føre bilag i valuta. I senere tid har det skjedd en endring for dem som benytter F12 i stedet for agio-wizard. Les mer om det her.

Dersom du skal remittere i valuta så må leverandøren ha en del ekstra informasjon. Det er her vist for fakturamottak, men det samme gjelder for remittering fra bilagsregistrering.

Når du fører valuta mot en hovedbokskonto er det gjerne fordi du f.eks. har en bankkonto i valuta. Når du posterer mot denne kontoen vil saldo i valuta være korrekt, men siden valutakurser til stadighet forandrer seg, og siden det beløpet som blir ført i NOK er med den kursen som gjelder på den enkelte dato, så vil ikke saldoen på kontoen i NOK være korrekt. Når du skal rapportere kan det da være lurt å få justert saldoen i NOK. Til det kan du benytte funksjonen Valutaregulering.

 

Valuta i fakturamodulen:

Du kan også fakturere i valuta. Du ser her hvordan du registrerer tilbud, ordre eller faktura i valuta. Dersom systemet skal foreslå valuta ved registrering mot en kunde så må du merke kunden med valutaopplysninger.

NB: Innbetaling på valutafaktura må føres i bilagsregistreringsbildet i regnskapsmodulen. Dette for å få korrekte agio-posteringer.

Dersom du mottar varer fra utlandet så vil du gjerne registrere innpris på varene i valuta. Det finnes også funksjon for å justere kursen som er benyttet på valutainnprisen på varene.

 

Regnskap valuta

Manuell føring av inn- og utbetalinger av valutabetalinger i Unimicro V3 Mer
Oppdatere valutakurser Mer
Valuta i V3 [Professional og Enterprise] Mer
Valuta på kunde [Professional og Enterprise] Mer
Valutainnpris på vare [Professional og Enterprise] Mer
Ordre/Faktura i valuta [Professional og Enterprise] Mer
Justere kurs for valutainnpris på vare/Prisjustering [Professional og Enterprise] Mer
Remittering utland Mer
Bilagsregistrering med valuta [Professional og Enterprise] Mer
Valutaregulering [Professional og Enterprise] Mer
Fakturamottak i valuta [Professional og Enterprise] Mer
Betaling i valuta [Professional og Enterprise] Mer