Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Avvikskoder i a-meldingen

MAGNET_EDAG-108 Mer
Forklaring til avvikskoder i tilbakemelding Mer
MAGNET_EDAG-107B Mer
MAGNET_EDAG-109A Mer
MAGNET_EDAG-114B Mer
MAGNET_EDAG-115 Mer
MAGNET_EDAG-142 Mer
MAGNET_EDAG-142C Mer
MAGNET_EDAG-175C Mer
MAGNET_EDAG-175B Mer
MAGNET_EDAG-179 Mer
MAGNET_EDAG-180D Mer
MAGNET_EDAG-181 Mer
MAGNET_EDAG-184 Mer
MAGNET_EDAG-187-5 Mer
MAGNET_EDAG-187-7 Mer
MAGNET_EDAG-187-8 Mer
MAGNET_EDAG-196 Mer
MAGNET_EDAG-200 Mer
MAGNET_EDAG-235-1 Mer
MAGNET_EDAG-235-2 Mer
MAGNET_EDAG-235-3 Mer
MAGNET_EDAG-235-4 Mer
MAGNET_EDAG-235-5 Mer
MAGNET_EDAG-252 Mer
MAGNET_EDAG-254 Mer