Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Dimensjoner

Dimensjoner, som avdeling, prosjekt, el.l er en funksjon for å kunne merke eller spesifisere regnskapstall nærmere.

Det finnes 4 standard dimensjonstyper:

  • Prosjekt
  • Avdeling
  • Ansvar
  • Område

I utgavene Professional og Enterprise kan du opprette flere dimensjonstyper, slik at du kan ha inntil 10 forskjellige.

Du oppretter dimensjoner i de ulike dimensjonstypene på Faste register - Dimensjoner. Dersom du av og til trenger å ta ut rapport på en gruppe av samme dimensjonstyper samlet, f.eks en gruppe avdelinger, så kan det være lurt å tenke gjennom hvilke avdelingsnummer du oppretter på forhånd.

Når du så skal føre med dimensjoner, så søker eller taster du inn korrekt dimensjonsnummer i feltet for den dimensjonen du skal ha. Dersom du ikke ser feltet du trenger, så kan du sette det inn i registreringsbildet. Mange steder vil du da ikke finne navnet på dimensjonen, men heller feltet som heter dim1, dim2 o.s.v. Du kan da finne hvilken dimensjon det er i systeminnstillingene. Du ser f.eks at prosjekt er nr 1. Det vil si at feltet for prosjekt er det som heter dim1. Du kan så overstyre hva feltet skal hete ved å skrive inn kolonneoverskriften.

I fakturamodulen har mange bilder dimensjonsfelt i headingen også, slik at du kan få det du legger inn i det feltet til å gjelde for alle varelinjene.

Du kan også merke f.eks. kunder eller varer med dimensjoner, slik at den dimensjonen blir foreslått når du fører. Det kan av og til komme i konflikt. Det finnes derfor et dimensjonshierarki der du kan bestemme hva som skal bestemme dimensjon før noe annet. F.eks. om dimensjon på selger skal overstyre dimensjon på kunde. OBS: Fra versjon 3.67.35 eller høyere vil dimensjonshierarkiet bestemme mer enn før i faktura-, contracting- og kassemodulen.

Det er så flere ulike metoder for å hente ut tall for dimensjonene, og kombinasjoner av dimensjoner, når tallene er registrert.

Dimensjoner Butikkdata

Hvordan opprette Dimensjoner Mer
Viktig å tenke på når du skal opprette dimensjoner Mer
Dimensjoner knyttet mot bruker eller selger Mer
Dimensjonshierarki Mer
Rapportering på dimensjoner Mer
Knytte ansatt eller lønnspost mot dimensjon Mer