Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

A-meldingen

Fra 01.01.2015 skal det meste av rapportering fra lønn samles i a-meldingen. Denne artikkelen tar deg gjennom oppsett og levering av A-melding i Unimicro V3.

Beskrivelse av kravene i a-meldingen, samt hva som er gyldige kombinasjoner av data finner du i veiledningen som Skatteetaten har lagt ut på www.skatteetaten.no.  Du bør se gjennom denne og gjøre deg kjent med den. Det er denne som vil bestemme hva som skal rapporteres fremover.

Opplæringsfilmer i hvordan levere a-melding fra Unimicro V3 finner du ved å klikke på Unimicro V3 Videoer, i menyen til høyre. De fleste filmene ble opprettet i forbindelse med overgangen til a-melding i 2015.

A-meldingen skal leveres på foretaksnummer (organisasjonsnummer), men alle ansatte må knyttes til den enkelte virksomhet (Underenhetsnummer). Dette gjøres ved å sette opp lokaliseringer.

For å kunne sende a-meldingen må du først:


Husk at opplysninger på ansatte og lønnsarter må vedlikeholdes. Nye lønnsarter som skal rapporteres må få korrekt a-meldingsinformasjon, og opplysninger om arbeidsforholdet til de ansatte må oppdateres etter hvert. Du kan ikke åpne opp igjen en avsluttet stilling, men du kan lage ny stilling på samme ansattnummer. Du kan også ha flere aktive stillinger på et ansattnummer.

Når opplysningene er på plass så kan du levere a-meldingen. Det skal leveres a-melding månedlig, senest den 5. i måneden etter utbetalingen. Det er kontantprinsippet som gjelder. Tenk gjennom om dere har fulgt dette prinsippet og om dere eventuelt må gjøre noen endringer i den forbindelse. Lønn utbetalt i januar skal derfor leveres i a-melding senest 5. februar. 

Det er utbetalingsdatoen på lønnskjøringene som bestemmer hvilken a-melding en lønnskjøring blir med på. Utbetalingsdatoen kan ikke endres etter at lønnskjøringen er kjørt.

A-meldingen benytter de samme innstillingene for levering til Altinn som resten av systemet. Du finner mer informasjon om det her.

Her finner du en forklaring til feltene bildet for levering av a-melding.

Når du skal levere en a-melding er rutinen for det:

 • Kontroller at alle tilleggsopplysninger er på plass.
 • Kjør en prøve, med hake på for Kjør integritetstest på. Dersom du får feil, korriger problemene og kjør så ny prøve, helt til du får melding om Ingen avvik.
 • Lever så a-meldingen.
 • Hent tilbakemeldingen. Dersom tilbakemeldingen var godkjent, så er du ferdig her. Det har nå kommet en endring i tilbakemeldingsvisningen.
  • Dersom du fikk tilbakemelding om Øyeblikkelig så må du gå gjennom feilene og korrigere dem, og så levere erstatningsmelding for samme periode. (Du må altså ha på hake for å erstatte tidligere innsending).
  • Dersom du fikk tilbakemelding om retningslinje så må du gå gjennom feillisten og kontrollere om det du har levert er korrekt eller ikke, og ta en vurdering på om du skal korrigere noe og levere erstatningsmelding eller ikke.
  • Dersom du får tilbakemelding om at meldingen er Avvist, må du korrigere feilene og levere på nytt (uten hake for å erstatte tidligere innsending).
  • Du finner en liste over avvikskoder med beskrivelse av hva de betyr og løsningsforslag her.
 • Dersom du skal levere på nytt, husk å ha på hake for Erstatt tidligere innsending for periode når du skal levere erstatningsmeldingen. (Dersom du fikk status Avvist skal den haken ikke være på når du leverer på nytt.)

Vi ser at dersom en erstatningsmelding blir avvist, så er det lett å dobbeltrapportere. I så fall må den meldingen som skulle ha blitt erstattet nullstilles. Du finner forklaring til hvordan her.


Etter at du har levert a-melding for to perioder, må du huske å betale arbeidsgiveravgiften og forskuddstrekket. Det finnes både en rapport og et bilde som summerer tallene per betalingstermin.

Når året er omme, skal du sende en rapport til de ansatte: Årsoppgave til inntektsmottakere.

 

Andre nyttige artikler:

Kilometergodgjørelse for 2016

Ny visning av tilbakemeldingen fra versjon 3.59

Behov for IDkort til bygg - send a-melding

Kontroller sum arbeidsgiveravgift og sum forskuddstrekk i siste tilbakemelding på perioden.

Nullstille innsendt melding (f.eks. ved dobbeltrapportering)

Forklaring til avvikskoder i tilbakemeldingen

Avviskode MAGNET_EDAG-200

Hvem svarer på hva når det gjelder a-ordningen?

Arbeidsgivers del av pensjon (OTP) og refusjon sykelønn i a-ordningen

Grense for oppgaveplikt   - her kommer det endringer i rapporteringen for skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner i løpet av august. Artikkelen vil bli oppdatert.

Elektronisk kommunikasjon - både naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse til samme person

Bytte av lønnssystem

Bestille avstemmingsinformasjon fra a-ordningen

Feilmeldinger ved innsending av a-meldingen

Problemer med pålogging ved henting av tilbakemelding

Utbetaling av feriepenger som skal innberettes med en annen a-meldingsinformasjon enn standard (som f.eks ved arbeid i utlandet, utbetaling av etterlønn ved dødsfall el.l)

Lott og hyre

Svalbard

Sjøfolk - antall dager ombord og sjømannsfradrag

Nettolønn - NB: Pr i dag kan du ikke rapportere både nettolønnsordning og sjømannsfradrag i a-meldingen. Dette blir endret fra januar 2016. Fra da av har a-ordningen endret på dette. Det kommer da en ny skatte- og avgiftsregel som heter Nettolønn for sjøfolk.

 

A-meldingen

Nytt fra a-ordningen 2023 Mer
Endringer i statsbudsjettet, skatteetatens forskuddssatser og statens reiseregulativ for 2024 Mer
Endring i rapportering av trekkfri diett med overnatting andre steder enn på hotell fra 1-2023 Mer
Endring i rapportering av permisjoner fra 1-2023 Mer
Stilling og lønn - hva blir rapportert og når Mer
Juridisk enhet og virksomhet Mer
Pensjonsinnretning Mer
Rapportering av utleggstrekk skatt i a-melding Mer
Årsak til sluttdato Mer
Ansettelsesform – Er den ansatte fast eller midlertidig ansatt Mer
Endring i rapportering av permisjoner for 2018 Mer
Trekk i lønn for ferie Mer
Bestille avstemmingsrapport fra a-ordningen Mer
Ny visning av tilbakemelding Mer
Avvik MAGNET_EDAG-200 Inntekt inneholder en ugyldig kombinasjon av opplysninger Mer
Tilleggsopplysninger som skal ha en tekst Mer
Avvikskode MAGNET_EDAG-252 om manglende virksomhetsnummer selv om tidligere perioder er levert på hovedorganisasjonsnummer Mer
Nullstille innsendt a-melding Mer
A-ordningen og Svalbard Mer
Utbetaling av feriepenger som skal innberettes med en annen beskrivelse av ytelse enn Lønn – Kontantytelse – Feriepenger Mer
Antall døgn ombord for sjøfolk og sjømannsfradrag Mer
Nettolønn i a-ordningen Mer
Lott og hyre i a-meldingen Mer
A-meldingen Mer
A-meldingsinformasjon på ansatte Mer
Oppdatere stillingsinformasjon på mange ansatte samtidig Mer
Permisjoner Mer
Sette opp lønnsarter for A-meldingen Mer
Bildet for levering av a-melding Mer
Tilleggsopplysninger i A-meldingen Mer
Prøve på a-meldingen Mer
Levere a-meldingen Mer
Hente tilbakemelding på a-meldingen Mer
Forklaring til avvikskoder i tilbakemelding Mer
Summering av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk per termin Mer
Behov for ID-kort til bygg - Send A-melding Mer
Hvem svarer på hva når det gjelder a-ordningen? Mer
Arbeidsgivers del av pensjon (OTP) og refusjon sykelønn i a-ordningen Mer
Grense for oppgaveplikt og A-ordningen Mer
Kontroller sum arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk i siste tilbakemelding Mer
A-meldingen og bytte av lønnssystem Mer
Opplæringsfilmer i a-ordningen Mer
Feilmelding ved innsending av a-melding Mer
Problemer med pålogging ved henting av tilbakemelding på a-melding Mer