Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Ansatte

Menyvalg: Faste registre - Ansatt

Nye skattekort fra 01.01.2018. Se her for mer informasjon.

I ansattkortet oppretter og vedlikeholder du ansattopplysninger.

Ansattnummeret er det som benyttes av systemet for å identifisere den ansatte. Systemet vil tildele ansattnummer fortløpende fra nr 1 (og vil foreslå en høyere enn det høyeste som fins), med mindre du skriver inn ønsket nummer.

Når du skal opprette en ansatt taster du først inn navnet i feltet Navn. Du kan også søke den ansatte opp fra telefonkatalogen. Lagre først slik at du får tildelt ansattnummer og navn. Fyll så inn resten av detaljene. Det er organisert i arkfaner:

  • Adresse: Her finner du adresseopplysninger o.l.
  • Persondetaljer: Her registrerer du opplysninger for utbetaling, arbeidsgiveravgift, feriepenger o.l.
  • Skattekort: Her registreres detaljer for beregning av forskuddstrekk, på den ansatte. Vi minner om at det finnes en egen rutine for import av skattekortopplysninger.
  • Stillinger: Her registreres og vedlikeholdes opplysninger om arbeidsforhold eller stillinger. Dette er viktig for a-meldingen. Du finner også detaljer vedrørende dimensjoner her.
  • Kommentarer: Dette er en arkfane der du kan registrere kommentarer til egen opplysning.
  • Faste poster: Her kan du legge inn poster som er fast hver måned, f.eks. månedslønn.
  • Dokument: Her har du full oversikt over all korrespondanse du har med den ansatte, både inngående og utgående. Dette gir deg en meget enkel måte å holde orden på historikken
  • Dimensjoner: Her kan du registrere inn dimensjoner som skal gjelde for lønnsposter som ikke er tilknyttet stilling. Registrer inn dimensjoner på den enkelte stilling for å få korrekt dimensjon pr lønnspost
  • OTP: Her registrerer du detaljer for OTP-eksporten.
  • Permisjoner/permitteringer: Dette bildet viser registrerte permisjoner og permitteringer på den ansatte, for ameldingen. Du registrerer permisjoner/permitteringer i et eget registreringsbilde.

Du kan også importere enkelte ansattopplysninger.

 

 

Ansatt

Kjente problemstillinger ved elektronisk skattekortoverføring Mer
Faste poster Mer
Ansatt Persondetaljer Mer
Ansatte Mer
Ansatt - Skattekort Mer
A-meldingsinformasjon på ansatte Mer
Oppdatere stillingsinformasjon på mange ansatte samtidig Mer