Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Regulativ

Regulativ er et system for å opprette register over satser for lønnstrinn. Du kan så sette opp lønnsarter til å hente sats fra lønnstrinn og sette opp på den enkelte ansatte hvilket lønnstrinn som skal benyttes. Regulativ er kun tilgjengelig i Enterprise-versjonen.

Når du skal benytte regulativ-funksjonen må du først opprette regulativet. Det er også her du vedlikeholder regulativ etterpå. Du kan ha flere regulativ og versjoner av regulativ i systemet.

I tillegg må lønnsartene du skal benytte settes opp til å hente sats fra regulativet, i stedet for fra ansattkortet.

Til slutt må du sette opp hvilket regulativ og hvilket lønnstrinn den ansatte skal knyttes mot på stillingen til den ansatte.

Regulativ

Sette opp lønnsart mot regulativ Mer
Knytte ansatt mot regulativ Mer
Opprette regulativ Mer