Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

eFaktura

eFaktura er en tilleggsmodul til fakturamodulen. Denne modulen benyttes for å benytte eFaktura-funksjonen mot privatkunder. Altså slik at din kunde får faktura fra deg som eFaktura i nettbanken.

Fordeler med og forutsetninger for eFaktura - en forklaring til hva eFaktura er og hvilke fordeler det kan ha å benytte denne funksjonen

Oppsett og innstillinger for bruk av eFaktura - forklaring til innstillinger for eFaktura og filutveksling med NETS

eFakturabildet - forklaring til de ulike arkfanene i efakturabildet

Filer i eFakturaløpet - forklaring til de ulike filtypene

Gjennomgang av eFaktura - forklaring til innlesing av av/påmeldingsfiler, eksport av eFakturafiler til NETS, o.s.v. Dette er altså en rutinebeskrivelse for bruk av eFaktura.

Feilmeldinger i eFaktura - forklaring til feilkoder fra BBS/NETS

eFaktura

Forskjellen mellom eFaktura og EHF eller e2b Mer
Feilmeldinger i eFaktura Mer
Gjennomgang av eFaktura Mer
eFakturabildet Mer
Filer i eFakturaløpet Mer
Oppsett og innstillinger for bruk av eFaktura Mer
eFaktura - fordeler og forutsetninger Mer