Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Arbeidsgiveravgift

Det er veldig mange faktorer som påvirker beregningen av arbeidsgiveravgift.

Det er derfor viktig at alle innstillingene er på plass.

 

Dersom din bedrift kommer inn under reglene for ambulerende virksomhet må du registrere kommunenummeret der arbeidet er utført på den enkelte lønnspost for at systemet skal kunne kalkulere om det er over 50% i en annen sone.

 

Fra 01.01.2017 må enkelte bedrifter som driver virksomhet innen finanssektoren beregne finansskatt av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. Her ser du hvordan du kan aktivere det i Uni Økonomi lønn.

 

Arbeidsgiveravgiften blir så beregnet i det du kjører lønnskjøringen. Du kan se sum aga som er beregnet så langt for en termin i bildet for summering av aga og forskuddstrekk. Lurer du på sum for en periode er den enkleste metoden å kjøre en Prøve på a-meldingen og se på sum og Detaljer i Oppsummering-bildet.

I tilfelle endringer finnes det et verktøy for å gjenoppbygge arbeidsgiveravgiften som er beregnet.

 

Det finnes et par ting som Uni Økonomi lønn dessverre ikke støtter pr i dag:

  • Det ene er støtte for to ulike fribeløp for en bedrift ved blandet virksomhet. Skal du ha det så må du kjøre lønn på to klienter, en for hvert fribeløp.
  • Det andre er ambulerende virksomhet til sektorunntatte næringer.

Arbeidsgiveravgift

Ekstra 5 prosent arbeidsgiveravgift for lønn over 750 000 fra januar 2023 Mer
Finansskatt Mer
Gjenoppbygge arbeidsgiveravgift Mer
Arbeidsgiveravgiftsgrunnlag (lønnsart) Mer
Innstillinger for arbeidsgiveravgift Mer
Lokalisering Mer
Ambulerende virksomhet Mer