Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Arbeidsgiveravgift

Det er veldig mange faktorer som påvirker beregningen av arbeidsgiveravgift.

Innstillinger for arbeidsgiveravgift:

 

Beregne arbeidsgiveravgift:

Arbeidsgiveravgiften blir så beregnet i det du kjører lønnskjøringen. Du kan se sum aga som er beregnet så langt for en termin i bildet for summering av aga og forskuddstrekk. Lurer du på sum for en periode er den enkleste metoden å kjøre en Prøve på a-meldingen og se på sum og Detaljer i Oppsummering-bildet.

I tilfelle endringer finnes det et verktøy for å gjenoppbygge arbeidsgiveravgiften som er beregnet.

 

Andre tema:

Dersom din bedrift kommer inn under reglene for ambulerende virksomhet må du registrere kommunenummeret der arbeidet er utført på den enkelte lønnspost for at systemet skal kunne kalkulere om det er over 50% i en annen sone.

Fra 01.01.2023 skal det beregnes ekstra 5% arbeidsgiveravgift for ansatte som har over 750 000 i lønn. Du finner informasjon om det her.

Det skal betales arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers del av pensjon.

Dersom du får lønn refundert fra NAV må du føre det for å få tilbake arbeidsgiveravgiften. Her har det kommet nye hensyn med innføringen av ekstra 5% aga for lønn over 750 000.

 

 

Det finnes et par ting som Unimicro V3 lønn dessverre ikke støtter pr i dag:

  • Det ene er støtte for to ulike fribeløp for en bedrift ved blandet virksomhet. Skal du ha det så må du kjøre lønn på to klienter, en for hvert fribeløp.
  • Det andre er ambulerende virksomhet til sektorunntatte næringer.

Arbeidsgiveravgift

Ny grense for ekstra 5% arbeidsgiveravgift for 2024 og håndtering av refusjon sykelønn i 2024 Mer
Har du betalt for mye ekstra 5% arbeidsgiveravgift i 2023? Mer
Ekstra 5 prosent arbeidsgiveravgift for lønn over 750 000 og refusjon sykelønn Mer
Ekstra 5 prosent arbeidsgiveravgift for lønn over 750 000 fra januar 2023 Mer
Finansskatt Mer
Gjenoppbygge arbeidsgiveravgift Mer
Arbeidsgiveravgiftsgrunnlag (lønnsart) Mer
Innstillinger for arbeidsgiveravgift Mer
Lokalisering Mer
Ambulerende virksomhet Mer