Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Avtalegiro

Avtalegiro er en tilleggsmodul til fakturamodulen og abonnementsmodulen. Den gir deg mulighet til å eksportere filer til NETS med faktura, som privatkunder så får opp i sin nettbank. Avtalegiro gjelder altså privatkunder, og er mest vanlig å benytte i forbindelse med faste faktura.

Avtalegiro er kun tilgjengelig i Professional og Enterprise.

Når du skal ta i bruk Avtalegiro, trenger du først en avtale med Nets. I tillegg trenger du lisens på Avtalegiro-funksjonen i Unimicro V3. Dersom du mangler det, ta kontakt med salg@unimicro.no.

Når avtalen er på plass, legger du inn innstillingene for Avtalegiro i Unimicro V3. Det er innstillinger for klienten, og også innstillinger på kunde. Det mest vanlige er å ikke sette på innstillingene på kunde manuelt, men la det skje ved innlesing av ocr-filer fra bank. Du kan altså lese inn kunders av- og påmeldinger til Avtalegiro.

Når kunder har meldt seg på avtalegiro og du har fakturert dem, kan du så eksportere avtalegirofil til banken. Legg merke til at fakturafilen må være levert i banken i god tid før forfall på faktura. Husk å levere filen også. Ikke bare eksporter den.

Dersom du har kommet i skade for å gjøre noe feil ved eksport, kan du tilbakekalle den. Du kan altså eksportere en korreksjonsfil. Du kan så velge å kreditere faktura og fakturere på nytt.

Avtalegiro

Korrigering av feil Mer
Innlesing av av-/påmeldinger Mer
Eksport av avtalegirofil Mer
Oppsett av avtalegiro [Professional og Enterprise] Mer