Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Feriepenger

Vi vil her forklare systemet for avsetning og utbetaling av feriepenger i Unimicro V3.

Du kan også se film her.

For at feriepengerutinen skal fungere må vi ha på plass noen innstillinger. Disse innstillingene forteller systmet hvilke lønnsarter som skal benyttes, og hvilken sats som skal benyttes.

I tillegg til disse innstillingene må det på plass innstillinger på lønnsart for å få på plass feriegrunnlaget.

Feriepengelistene vil hele tiden vise feriegrunnlag, utbetalte feriepenger og rest feriepenger per ansatt. Husk at det er egne regler for sats for ansatte over 60. Det kan da se ut som systemet regner feil.

Du kan så benytte feriepengerutinen til å:

I 2017 er det nye regler for rapportering av trekk i lønn for ferie. Les mer om dem her.

Ved utbetaling av feriepenger må også avsetningen for arbeidsgiveravgift av feriepenger fra forrige år tilbakeføres. Det kan enten håndteres manuelt, eller du kan benytte valget for det i feriepengerutinen. Denne vil ikke slå inn dersom du registrerer feriepengepostene manuelt. Du må benytte vegviseren for å få til tilbakeføringen.

Feriepenger

Feriepenger tidligere år Mer
Ekstra 2,3 prosent feriepenger for ansatte over 60 Mer
Tilbakeføring avsatt aga - hvorfor IB Mer
Blanding av lønn og feriepenger - ulike utvalg Mer
Feriepengelister Mer
Innstillinger for feriepenger Mer
Feriepengegrunnlag Mer
Sluttoppgjør Mer
Utbetaling av feriepenger Mer
Avsatt arbeidsgiveravgift av feriepenger - tilbakeføring Mer
Utbetaling av forskudd feriepenger Mer