Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Fakturamottak

Fakturamottaket er en rutine for å registrere og bokføre/betale innkommende fakturaer i Unimicro V3 versjon 3. Det du tidligere måtte gjøre fra registreringsbildet for bilag kan du nå gjøre via Fakturamottak.

Du kan registrere inn inngående faktura før du bokfører dem, og samtidig knytte dokumenter mot fakturamottaket. Registreringen kan gjøres stegvis, slik at du f.eks først kan bare registrere inn den inngående fakturaen og detaljene på den, og så kan du (eller noen andre) senere gå inn for å gjøre ferdig konteringen.

Rutinen behandler problemstillinger som tildeling, godkjenning, bokføring og betaling. Dersom du også har fakturamodulen kan du overføre faktura fra varemottak til fakturamottaket i regnskapsmodulen.

I tillegg kan du knytte dokumenter direkte mot fakturamottaket.

 

Bruk av fakturamottaket:

Før oppstart kan det være lurt å tenke gjennom hvem som skal gjennomføre de ulike rutinene. I så fall kan det være lurt å se på innstillingene for Oppsett fakturamottak.

De registrerte fakturamottakene finner du i hovedbildet, på Registrere - Fakturamottak. Her kan du registrere nye fakturamottak, eller behandle de som allerede finnes.

Når du oppretter nye fakturamottak, vil du gjerne legge til bilde/dokument som tilhører fakturamottaket. Du kan også benytte OCR-tolken for å forenkle registreringen.

Dersom du benytter funksjonene for elektronisk inngående faktura (som ehf, e2b eller autofakt), så blir fakturamottak opprettet når du leser inn disse fakturaene.

 

 

Fakturamottak (1. versjon)

OCR tolken Mer
Listen over fakturamottak Mer
Dokumenter og scanning i fakturamottak Mer
Opprette eller redigere fakturamottak Mer
Oppsett fakturamottak Mer