Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Backup

Endring av en automatisk backupjobb Mer
Tilganger for å opprette backup Mer
Første oppstart av online backup Mer
Opprette backup Mer
Arbeide med backupfiler Mer
Innholdet i en backup Mer