Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Bilagsregistrering

Postering av bilag

Menyvalg: Registrere - Bilagsregistrering

Det blir bokført bilag til regnskap fra en rekke funksjoner i Unimicro V3, som f.eks Fakturamottak, Momsoppgjør, Remittering, Fakturering, Dagsoppgjør og Lønnskjøring. Likevel vil du måtte føre en del bilag manuelt. Andre vil gjerne velge å føre det meste manuelt.

 

Registreringsbildet for bilag:

Til det benytter vi bilagsrngsbildet. Her finner du en oversikt over knappene og funksjonene i bilagsregistreringsbildet. Du kan også redigere på hvilke felter som skal vise i registreringsbildet. Du har muligheten til å lage flere ulike modus, slik at du får et mest mulig tilpasset registreringsbilde til de ulike typene bilag du skal føre.

 

Føre bilag:

Enkel bilagsføring er forklart i denne artikkelen. Lurer du på regler el.l for føring av bilag, så kan vi anbefale muligheten for å gjøre oppslag mot Infotjenester.

Dersom det er et så enkelt/lite regnskap at du ønsker å ta utgangspunkt i kontoutskriften fra bank for å gjennomføre posteringene, så finnes det mulighet for å importere kontoutskriften.

Et annet verktøy for å forenkle bilagsføringen er Smart bokføring. Dette er en funksjon som foreslår samme kontering som du benyttet forrige gang du førte inngående faktura fra en leverandør.

Dersom det er en post som skal periodiseres, finnes det også en funksjon for det. Denne gir deg mulighet til å periodisere på dette og neste år.

Det hender også at du får inn elektroniske faktura 

Det finnes også en funksjon for å føre i Valuta. Det er enkelte som har benyttet F12-funksjonen i stedet for valutabetaling. I så fall finner du oversikt over hvordan du løser det her.

 

Føre betaling av faktura:

For utgående faktura som er fakturert fra fakturamodulen i Unimicro V3 anbefaler vi at du bruker Innbetalingsbildet. Dette bildet benytter du også dersom du leser inn ocr-filer med betalinger.

For inngående faktura vil den enkleste metoden være å bruke remitteringsfunksjonen og innlesing av returfiler.

Dersom du likevel skal føre betalinger manuelt, husk fakturanummer. Bruk gjerne funksjonen for post-mot-postavmerking.

 

Dokumenter:

Du kan legge inn bildefiler/scannet dokument som vedlegg til bilag.

Dersom du allerede har lagret bilaget, kan du legge til vedlegg i ettertid.

 

Korrigere feil:

Dersom noe er feilført, kan du alltid føre korrigeringsbilag. Før det som var feil tilbake (før nøyaktig det samme, samme konto, dato o.l) men med motsatt fortegn. Før så posten med korrekt informasjon.

Feilførte bilag kan ikke slettes, men de kan krediteres. Dette vil motpostere bilaget, slik at det til sammen blir 0.

I Professional og Enterprise finnes det også en funksjon for å korrigere bilag. Denne funksjonen krediterer bilaget i bakgrunnen, og gir deg mulighet til å føre bilaget på nytt. Merk: Dersom du har korrigert på et bilag og lagret i samme bilagsnummer så får du ikke kreditere bilaget etterpå.

 

Andre funksjoner og hjelpemidler:

Legge inn IB på ny klient: Når du skal legge inn IB så fører du det som bilag.

Lagre bilag som kladd: Kun tilgjengelig i Enterprise-versjonen.

Kontoregler: Dette er en funksjon som gir deg mulighet til å sperre for å lagre bilag uten f.eks Avdeling eller Prosjekt. Funksjonen er kun tilgjengelig i Enterprise

Bilagsarter: Ved hjelp av bilagsarter kan du sette opp f.eks automatisk fordeling av et beløp på to avdelinger. Bilagsarter gir deg mulighet til å definere hvordan systemet kan foreslå posteringer. Funksjonen er tilgjengelig i Professional og Enterprise.

Periodelåsing: Gir tilgang til å sperre avsluttede perioder for videre postering.

Faste bilagstekster: Sparer deg for å skrive samme tekst på bilagene dersom denne gjentar seg ofte.

 

Andre tema som er tett knyttet mot bilagsregistrering:

Merverdiavgift: Hvordan postering av merverdiavgift fungerer, mva-oppgjør o.s.v.

Nummerserier: Bilagsserier og bilagsnummer

Konto og kontoplan: Oppretting og vedlikehold av hovedbokskonti.

Kunder: Oppretting og vedlikehold av kundereskontro. 

Leverandører: Oppretting og vedlikehold av leverandørreskontro.  Dette er også tett knyttet samme med remitteringsfunksjonen.

Bilagsregistrering

Forklaring til bilagsregistreringsbildet Mer
Periodisering Mer
Forklaring til modus-innstillinger Mer
Import av kontoutskrift Mer
Simployer - Oppslagsverk direkte i Unimicro V3 Mer
Innlesing av OCR-fil Mer
Bilagsføring med skannet dokument Mer
Kreditering av bilag Mer
Legge inn IB på ny klient Mer
Bilagsregistrering Mer
Legge til vedlegg på bilag Mer
Føring av innbetalinger Mer
Sticos oppslag Mer
Enkel bilagsføring Mer
Faste bilagstekster Mer
Bilagsart Mer
Lagre bilag som kladd [Enterprise] Mer
Kontoregler [Enterprise] Mer
Korrigering av bilag Mer
Smart bokføring Mer
Post mot Post avmerking fra bilagsregistrering Mer