Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Ønsker du hjelp til overgangen til Unimicro Lønn?

Våre konsulenter kan bistå ved overgangen til Unimicro Lønn. Det vil bli fakturert etter gjeldende timesats. Kontakt oss ved å fylle ut dette skjemaet og så tar vi kontakt for nærmere avtale. Du må påregne noe ventetid.

Nedenfor ser du et estimat på hvor lang tid en overføring og tilpasning av data fra V3 Lønn kan ta. Vi tar forbehold om at det kan endres underveis dersom vi støter på uforutsatte problemstillinger, eller lønnsklienten krever større tilpasninger enn normalt.

Estimat per selskap:

  • 1-10 ansatte, uten ekstra tilpasninger*: 2-3 timer.
  • 10-30 ansatte, uten ekstra tilpasninger*: 3-4 timer
  • 40-50 ansatte, uten ekstra tilpasninger*: 4-6 timer
  • >50 ansatte – estimat etter avtale
  • Dersom du har utført jobben selv, og kun ønsker at vi skal se gjennom og kvalitetssikre jobben: 1 time

OBS: Opplæring er ikke inkludert i estimatet.

*Eksempler på tilpasninger som kan øke tidsbruken i forhold til estimatet:

  • Dimensjoner på ansatte
  • Faste trekk
  • Faste trekk med saldo
  • Mange tilpasninger av Lønnsarter og kontoer.

Vi fakturerer for medgått tid.

Tilbake til hovedside for overføring av data.

Tilbake til hovedside om overgang til nytt lønnssystem.