Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Fakturamottaksbildet

Det nye fakturamottaket har et veldig fleksibelt bilde som du kan tilpasse som du vil. Du kan skjule vinduer, sette inn vinduer og flytte dem dit du vil. Et eksempel kan være at dersom du benytter to skjermer så kan være lurt å fristille dokumentvisningsbildet og ha det på en annen skjerm, slik at du kan bruke en større del av skjermen til det.

Første gang du kommer inn i fakturamottaksbildet ser det slik ut:

1_bilde_nummerert.png
 

Vi har nummerert bildet for å gi en kort forklaring til de ulike vinduene:

 1. De ulike arkfanene som er tilgjengelig viser øverst. Knapperaden under vil endre seg alt etter hvilken arkfane du velger. De funksjonene som benyttes mest er samlet under Hjem.
 2. Knapperaden viser under arkfanene. Knappene som vises tilhører de ulike arkfanene. I feltet Arbeidsflyt vil det vise hvilke funksjoner du har tilgang til for hver enkelt inngående faktura.
 3. Utvalgsfeltene Arbeidsflyt, Status og Person gir deg mulighet til å filtrere hvilke fakturamottak du ønsker å se i listen.
 4. Dette er listen over fakturamottak. De ulike kolonnene kan tilpasses, og du kan også filtrere/gjøre utvalg på hvert enkelt felt. I motsetning til det gamle fakturamottaket så kan du også redigere på fakturamottaket i denne listen.
 5. Dette er dokumentvisnings- eller dokumentbehandlingsvinduet.
 6. Under detaljer registrerer du detaljene til hver inngående faktura.
 7. Her har du ulike arkfaner som viser ulike detaljer for valgte inngående faktura/leverandør. Under Poster registrerer du f.eks. inn konteringsdetaljene. En firkant med ulike arkfaner/bilder blir kalt en gruppering.

 

Tilpasse bildet

Det nye fakturamottaket har et veldig fleksibelt bilde som du kan tilpasse som du vil. Du kan skjule vinduer, sette inn vinduer og flytte dem dit du vil. Et eksempel kan være at dersom du benytter to skjermer så kan være lurt å fristille dokumentvisningsbildet og ha det på en annen skjerm, slik at du kan bruke en større del av skjermen til det.

Alle bilder har valg for å lukke/fjerne bildet. Du kan også fristille bilder for å flytte dem til en annen del av skjermen.

 

Hvilke vinduer som viser


Du kan fjerne et vindu du ikke har behov for ved å markere bildet (klikke på arkfanen) og så velge krysset i øverste høyre hjørne av vinduet. Her ønsker vi f.eks. å fjerne Leverandørs historikk. Vi markerer da arkfanen, og klikker på Krysset:

20a_tilpasse_visning_lukke.png
 

Dersom du skulle ha gjort endringer du ikke ønsker, f.eks. skjule en del av visningen som du har behov for, kan du gå på Visning og velge Visningsalternativer:

20_tilpasse_visning.png 

Der kan du velge hvilke vinduer som skal være tilgjengelig i visningen. De som har hake på viser i bildet. Du kan også velge å tilbakestille til opprinnelig visning, ved hjelp av Tilbakestill-knappen nederst.

21_tilpasse_visning_tilbakestill.png 


Plasseringen til vinduer

Du kan velge å ha vinduer flytende/frittstående, eller tildele en fast plass i vinduet.
I tittellinjen øverst i vinduer har du noen valg. Disse valgene bestemmer hvordan du plasserer vinduet:

22_tilpasse_visning_valg.png
 
(Det er kun vinduer med fast plass for seg selv i visningen som har tegnestift-ikonet).
Krysset vil som nevnt fjerne vinduet fra visningen. Dersom du trykker pilen så får du disse valgene:

22_tilpasse_visning_valg2.png
 
Forklaring til valgene:

 • Flytende: Du får et frittstående vindu som du kan plassere der du vil, f.eks. på en annen skjerm. Du kan også velge Flytende for å få integrert bildet et annet sted på skjermen. Når bildet er flytende og du flytter på det vil du få opp noen firkanter som viser plassering i skjermen. Eventuelt så høyreklikker du på nytt og velger Integrert i vindu.
 • Integrert i vindu: Vinduet er integrert i bildet
 • Som arkfane: Vinduet legger seg som en arkfane sammen med andre valg. Her har vi f.eks. valgt Tabbe dokument på dokumentvisningsbildet. Det legger seg da ned som en tab/arkfane nederst i bildet:
  23_tilpasse_visning_tabbe.png
 • Skjul automatisk: Du får vinduet opp som en «flik» til høyre i bildet, og kan hente det frem ved å klikke på fliken når du vil se det. Her vist med bildet for dokumentvisning:
  23_tilpasse_visning_skjulautomatisk.png
   
  Vinduet vil da forsvinne igjen når du klikker på neste fakturamottak.

Enkelte bilder har en tegnestift sammen med pil ned og kryss. Dersom du trykker på den vil det gi samme resultat som Skjul automatisk, men hvor «fliken» havner kommer an på hvor i skjermen vinduet er festet. Når du da velger å hente frem vinduet ser du at tegnestift-knappen ligger på siden. Dersom du klikker på den fester du vinduet i visningen igjen.

 

Flere valg for vinduene nederst

For de vinduene som ligger som arkfaner nederst i bildet, har du flere valg for å endre visningen. Dersom du høyreklikker på en arkfane får du opp valgene:

24_tilpasse_visning_valg.png
 

Forklaring til valgene:

 • Lukk: Vil lukke dette vinduet (og du må inn på Visningsalternativer for eventuelt å hente det frem igjen)
 • Lukk alle unntatt denne: Vil lukke alle de andre vinduene i den delen av skjermen, unntatt den du står på.
 • Lukk alle: Vil lukke alle vinduene i den delen av skjermen.
 • Flytende: Vil fristille vinduet slik at du kan plassere det der du vil. Du kan f.eks flytte det til en annen skjerm eller integrere det i en annen del av visningen.
 • Integrert vindu: Vil legge til vinduet som en integrert/egen del av visningen, i stedet for som en arkfane/tab. (Dersom du gjør det, og ønsker å få visningen tilbake kan du gå på pil ned i headingen og velge Tabbe dokument for å få vinduet tilbake som en arkfane.)
 • Skjul: Samme som Lukk.
 • Ny horisontal gruppering: Vil lage en ny gruppering under den/de som ligger der. En gruppering er en gruppe av arkfaner/tab-er (som også kan inneholde kun
 • Ny vertikal gruppering: Vil lage en ny gruppering ved siden av den/de som ligger der. En gruppering er en gruppe av arkfaner/tab-er.

Dersom du ønsker å endre plasseringen til et vindu, men fremdeles ønsker å ha en fast plass til det, har du flere valg for det.

 

Kolonnevelger:

Flere av bildene har valg for hvilke kolonner som skal vise. Du får den frem ved å høyreklikke på en kolonneoverskrift (vi har her høyreklikket på feltet Kontonr):

30_tilpasse_kolonne.png

Du får da opp kolonnevelgeren. Her kan du velge å skjule eller sette inn felt, ved å klikke og dra feltet til ønsket plassering. Her velger vi å skjule Prosjektnr-feltet ved å dra det inn under Skjulte felt:

31_tilpasse_kolonne.png

Andre bilder, som Detaljer, har en egen Feltvelger-knapp:

32_tilpasse_kolonne.png

 

Tilbakestille visningen/angre visningsvalg


Du kan tilbakestille visningen til original ved å velge Visning – Tilbakestill vinduer.

 

Anbefalt visning

En visning vi tror mange vil ha bruk for, aller helst med dokumentvisningsvinduet fristilt på en skjerm nummer 2, er dette oppsettet:

anbefalt bilde.png
 
Her har vi posteringene rett under listen over fakturamottak, og detaljer som Detaljer, Valuta o.l. ligger samlet under. Da kan du bare klikke på et fakturamottak i listen (der ser du alt de meste av det som er registrert under Detaljer), og så får du de tilhørende posteringene under. Ønsker du å gå nærmere inn på detaljene kan du se i arkfanene nedenfor.