Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Vareuttak/retur

I løpet av et prosjekt vil det ofte være nødvendig å hente varer fra lageret underveis som skal registreres på prosjektet
For at vareuttak skal bli korrekt knyttet mot prosjekter er det viktig å knytte uttakene mot ordrer (som igjen er knyttet mot prosjekter).
Menyvalg: Contracting – Vareuttak/retur

Vareuttak mot ordre registreres vanligvis gjennom leveringsbildet i fakturamodulen. Leveringsbildet kan i enkelte tilfeller bli litt tungt å arbeide med siden det krever at hele ordrer hentes frem før noe nytt kan legges til. Det er derfor laget et eget grensesnitt for rask registrering av vareuttak og returer (se skjermbilde nedenfor).

I dette skjermbildet er det mulig å taste vareuttak og returer fortløpende uten å måtte hente frem hele ordren det skal registreres mot. Skjermbildet gir også en umiddelbar oversikt over hvor varen er tilgjengelig og hvor mange enheter som kan leveres.
vareuttak1.jpg
Nederst i bildet viser hele ordren, siden denne innstillingen er på. Midt i bildet viser det sentrale poster fra ordren til venstre og til høyre viser lagerstatus for valgt vare. Basert på denne informasjonen legger du inn rett lager og lokasjon på vareuttaket/returen.

Husk! Når du skal registrere returer må du registrere et negativt tall i "antall" feltet.