Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Endre abonnement

Her kan du endre på et abonnement som har en etableringsvare i seg. Abonnement uten etableringsvarer kan selvsagt også endres her, men abonnement med etableringsvarer kan KUN endres her og ikke direkte på abonnementskortet.

Menyvalg: Faste register - Abonnement - Rediger - Endre abonnement

1endreabonnement.gif

I dette grensesnittet finner vi igjen noen av feltene som finnes på abonnementskortet.

Nytt antall - Viser ved åpning det opprinnelige antallet, som du her kan endre etter ønske. Merk at ved enring av antall vil opprinnelig abonnement bli avsluttet, og et nytt abonnement vil bli opprettet med det nye antallet som antall.  

Antall - Viser hvor mange abonnement av dette abonnementet kunden skal ha.  

Startdato - Dato for når abonnementet ble opprettet.  

Sluttdato - Dato for når abonnementet skal avsluttes/ble avsluttet.  

Avregnet til - Dato som viser når abonnementet ble avregnet til.

Rabatt etbl.vare - En prosentsats som gir spesiell rabatt på etableringsvaren på abonnementet dersom en slik finnes.

Fastpris etbl.vare - Viser en fast pris som er gitt for etableringsvaren på dette abonnementet.

Forhandler - Viser kundenummer til forhandleren som har solgt abonnementet.  

Selger - Selgernummer og selgernavn på selger som solgte abonnementet. Merk her at det ved åpning er den som er innlogget bruker som blir vist som selger siden vi skal endre abonnementet alikevel. For å se hvem som solgte abonnementet må abonnementskortet åpnes.

Varelinjer på abonnementet


2varelinjerendreabonnement.gif

Dette er berre ein visning som viser hvilke varer som inngår i abonnementet. Det er ikke mulig å endre verdier i listen. Totalene skal gi en visning av hva som kommer på en faktura. Her vises to sett, ett for varelinjer uten eventuelle etableringsvarer og ett for alle varelinjene.

Lagring og avregning

Lagre-knappen vil bare lagre endringene i abonnementet. Lagre og avregn-knappen vil lagre abonnementet og starte avregnignsrutinen. Da vil datoen som står i avregnet til -feltet bli sendt inn i avregningsrutinen. Er datoen blank vil siste dato i gjeldende år bli satt inn i avregningsrutinen.