Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Vanlige tariffmakroer

Eksempler på de mest brukte tariffmakroene

Alltid 1/Alltid antall på abonnement:

2_tariffmakro_x.jpg

Den enkleste tariffmakroen er x. Ved bruk av denne tariffmakroen vil du alltid få 1 i antall, enten du avregner for en dag, en måned eller et år. Dersom du skal ha faste rutiner for fakturering, og avregningsperiode derfor ikke har noen betydning, kan du benytte denne makroen. Dette er det samme som å sette opp tariff/avregne uten tariffmakro.

Dersom du legger fastantall til x vil du alltid få antall lik Antall på abonnementet ved beregning. Igjen er det avhengig av faste faktureringsrutiner der avregningsperiode ikke har noen betydning for å gi et godt resultat. Du legger til fastantall ved å trykke Func-knappen og velge Databaseref i listen.

3_tariffmakro_xogantall.jpg

Antall måneder/Del av måned:

4_tariffmakro_mnd.jpg

Dersom du legger til po_month til en makro, vil antallet bli justert for hvor mange måneder du avregner for. Avregner du for 01.01.-15.02. vil du f.eks. få 1,5 i antall. Dette passer dersom prisen på varen/tariffen er pr måned. Du vil da få pris *1,5 når du avregner for en og en halv måned. Du får inn po_month ved å velge Func-knappen og velge po_month.

Dersom du legger fastantall til x vil systemet i tillegg gange opp med Antall på selve abonnementet ved beregning.  Du legger til fastantall ved å trykke Func-knappen og velge Databaseref i listen:

4_tariffmakro_mnd_antall.jpg

Antall år/Del av år:

5_tariffmakro_ar.jpg

Dersom du legger til po_year til en makro, vil antallet bli justert for hvor mange år du avregner for. Avregner du for 01.01.-30.06. vil du f.eks. få 0,5 i antall. Dette passer dersom prisen på varen/tariffen er pr år. Du vil da få pris *0,5 når du avregner for et halvt år. Du får inn po_year ved å velge Func-knappen og velge po_year.

Dersom du legger fastantall til x vil systemet i tillegg gange opp med Antall på selve abonnementet ved beregning.  Du legger til fastantall ved å trykke Func-knappen og velge Databaseref i listen:

6_tariffmakro_ar_antall.jpg

Kvartal:

7_tariffmakro_ar_kvartal.jpg

Dersom du har pris pr kvartal på varen/tariffen, vil du gjerne ha 1 i antall når du avregner for tre måneder. Det finnes ingen egen funksjon for å få beregnet kvartal. Dersom du ønsker det kan du f.eks. benytte funksjonen for måned, og så dele på tre:
Når du da avregner for perioden 01.01.-31.03. vil funksjonen po_month returnere 3 (3 måneder). For å få det omgjort til antall kvartal deler vi altså på 3.

 

Merk:

Det er ikke kun tariffmakroene og utvalget på beregningen som bestemmer antallet. Avregningsperiode på abonnementet er også viktig.