Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Innstillinger i Unimicro V3

Ved første gangs oppstart må du vedlikeholde innstillingene. Dette vil du ikke kunne gjøre uten at du har vært på www.altinn.no og satt opp datasystem i portalen. 

Menyvalg Periodiske rutiner - Altinn oversikt.

Hvis ikke innstillingene er satt opp allerede så kommer bildet hvor du kan gjøre dette opp av seg selv:
oppsett2.png
Dersom du ikke får opp innstillingsbildet automatisk, velg Innstillinger inne på Altinn oversikt.

https://www.altinn.no/

 Forklaring til feltene

SystemID: Denne har AltInn laget når du satte opp datasystem, og du kan hente den derfra

Passord: Dette har du selv satt opp i AltInn

Nettinnstilling: Skal ikke endres. For øyeblikket støtter bare Unimicro V3 bruk av “Passord” som innstilling her.

AltInn nettside: Skal ikke endres. Denne linken brukes både ved innsendelse, og når du trykker på knappen “AltInn portal” i hovedvinduet.
Lagre.

Eksport av skjema til Altinn:
Når innstillingene er på plass, kan du eksportere skjema til Altinn. I enkelte rapporter får du opp en Altinn-knapp når du forhåndsviser rapporten (som f.eks. lønns- og trekkoppgaver), men for andre skjemaer finnes det en egen knapp for eksport til Altinn (som f.eks. i bildet for A-melding, Momsoppgjør og i bildet for Elektronisk skattekortoverføring).

Altinn oversiktsbilde
Oppe i bildet kan du nå velge Alle under «Jeg vil se skjema»:

 2020-09-09_08-17-13_1.png

Kolonneforklaring:

Skjema: Dette er hva som er sendt inn. Det er a-melding, RF-1211 er forespørsel om elektronisk skattekort, RF-0002 er momsoppgjør og RF-1015-U er Lønns- og trekkoppgave.

Status: Viser status på overføringen. Det er ikke alltid denne blir oppdatert, trykk da Oppdater status oppe i bildet.

Arb.flyt ref: Hvis det er en verdi i dette feltet så betyr det at skjemaet ligger i AltInn portalen og er under bearbeiding (For andre innsendinger enn a-meldingen betyr det at du må inn i Portalen og se på / legge til informasjon / godkjenne skjemaet). Det betyr samtidig at selve opplastingen av skjemaet fra Unimicro V3 til AltInn har gått bra. Du er altså ferdig å jobbe med dette skjemaet i programmet.

Arkiv ref: Hvis dette feltet har en verdi så har noen sendt inn skjemaet (Gjøres i AltInn portalen, f. eks. innlevering av mva-oppgjør) og det er nå ikke lenger tilgjengelig for redigering. Skjemaet kan fortsatt sees i AltInn portalen ved å gå inn i arkivet der.

Mottaker ref: Hvis dette feltet har en verdi så har mottaker (normalt da et offentlig kontor som skjemaet er sendt til) lagt inn referanse på skjemaet (altså at de har mottatt det, behandlet det etc.). Det er forskjellig fra skjema til skjema om de får denne referansen og hva den betyr.

Opprettet: Tidspunktet skjemaet ble sendt til AltInn portalen fra Unimicro V3.

Signatur: Brukernavnet til den som sendte inn skjemaet.

Av andre ting kan vi nevne at knappen “Oppdater status” er nyttig, siden alle skjemaer normalt står med “OK” etter innsendelse (betyr at datatrafikken gikk ok), men skjemaet kan bli avvist pga. f. eks. manglende verdier.

Det er altså lurt å stå på et skjema som ikke har Arb.flyt ref av noe slag og så trykke på knappen «Oppdater status». Du får da normalt enten en status som ikke er “OK” eller så får du en arbeidsflytreferanse (som betyr at du kan jobbe med skjemaet i AltInn portalen)