Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Oppsett av datasystem i Altinn

Først vil vi nevne at på http://www.altinn.no ligger det demonstrasjoner/veiledninger for hvordan du skal bruke AltInn. Vi anbefaler at du ser på disse slik at du får en oversikt over hva AltInn er og hvordan portalen fungerer.


Logg deg på www.altinn.no og sørg for at du rapporterer for korrekt enhet (organisasjonsnummer).

Du må ha nødvendige rettigheter på Altinn for den du rapporterer for, uten får du ikke tilgang til å sette opp kommunikasjonen mot Uni. Ta kontakt med Altinn brukerstøtte dersom du har problemer med tilganger.


Velg profil, roller og rettigheter:

1_altinnoppsett.png

Velg Avanserte innstillinger:

2_altinnoppsett.png

Når du scroller nedover denne siden så skal du finne et avsnitt som heter Datasystemer:

3_altinnoppsett.png


 
Her legger du inn en beskrivelse ( i Hva vil du kalle systemet), velger Uni Økonomi fra nedtrekksmenyen (i Hvilket system bruker du?) og legger inn et selvvalgt passord. Trykk Legg til og du vil se at du har fått en ID som ligger nede i bildet.

MERK: ID blir tildelt av AltInn, mens passordet velger du selv. Noter deg begge deler for bruk i Uni Økonomi sine innstillinger for AltInn.