Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Favoritter i Hovedmeny

I hovedmeny finnes det en funksjon for å merke klienter som favoritter. Du kan også velge å vise kun favorittene.

Du markerer en klient som favoritt ved å klikke i kolonnen til venstre for klientnavnet:

3_klikk.png

 

Du vil da se at du får opp en stjerne som viser at klienten er merket som favoritt:

3_valgt.png

 

Dersom du ønsker å fjerne merkingen som favoritt, klikker du på stjernen. Du får da et spørsmål om du ønsker å fjerne favoritt-markeringen. Svar Ja på det.

Når du har merket en eller flere klienter som favoritt, kan du enten sortere på favoritt-kolonnen, slik at disse klienten ligger øverst i listen:

3_sorter.png

 

Eller så kan du velge å kun vise favorittklientene. Du finner valget for det under Hjelp - Klientlistevisning. Sett hake for Bare vis favoritter:

3_klientlistevisning.png

 

Når det er gjort må du lukke Hovedmeny og logge på igjen, så vil du kun se favoritt-klientene i listen:

3_visning.png

 

 Administratorbruker kan også merke klienter som Favoritt for de ulike brukerne inne på Brukeradministrasjon. Når du har markert en bruker og en klient, så kan du velge Merk som favoritt under Tilgangsnøkler.

4_brukeradm.png