Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Klientliste-visning

I hovedmeny kan du velge om du ønsker å vise en liste over klienter, eller om du ønsker en dropdown-liste som du velger klient i.

Dersom du bare har en eller to klienter du fører for, vil en dropdown-liste være grei. Da ser du i hjørnet oppe til høyre hvilken klient/årstall du går inn på, og så kan du velge å endre dette ved å trykke pilknappen til høyre i feltet:

 

1_dropdown.png

 

Dersom du har mange klienter, kan det være greit å vise dem i en stor liste. Da er den det klienten og det årstallet som er markert i listen du vil gå inn på når du åpner en modul:

1_stor liste.png

 

Du finner valget på visning av klientlisten under arkfane Hjelp. Velg Klientlistevisning:

2_hovedmeny_klientlistevisning.png

 

Du får da opp dette bildet, der du har tre valg for visning av klientlisten:

 

1_klientlistevisning.png

Standard: Dersom du velger dette vil systemet vise Dropdown-liste dersom du har 4 klienter eller færre, og dersom du har 5 klienter eller mer så vil systemet vise stor liste.

Bruk alltid stor liste: Dersom du velger dette vil systemet alltid vise Stor liste, uavhengig av hvor mange klienter du har.

Bruk alltid dropdown liste: Dersom du velger dette  vil systemet alltid vise Dropdown-liste.

 

Dersom du gjør endringer her så må du lukke Hovedmeny og logge på igjen før du får se endringene.