Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Valg av kontoplan

Dersom du har opprettet ny klient, men ikke lest inn kontoplan, kan dette gjøres fra systemet i etterkant.
Menyvalg: Periodiske rutiner – Import – Import av kontoplan/kontoinndeling.

plan1.png

Velg fra listen hvilken kontoplan du ønsker å importere og trykk Videre. Du kan også se på kontoplanen ved å trykke på Vis Kontoplan.

plan2.png
Her må du velge hva det er du skal lese inn.


Kontoplan er et sett med standard hovedbokskonti
Kontoinndeling er standard regnskapsoppstilling
Systemparametre er standard systeminnstillinger i forhold til hvilken kontoplan som er valgt i listen over kontoplaner