Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Klient/System

Systeminnstillinger
Menyvalg: Faste register – Klient/System – Systeminnstillinger - Butikkdatainnstillinger

tilgode_1.jpg

Forklaring til feltene:
Standardkonto for diff i kasse: Denne kontoen benyttes ved kjøring av dagsoppgjør. Dersom det er differanse mellom opptalt beløp og det beløpet som er registrert i systemet vil differansen bli postert mot denne kontoen.
Interimskonto for kontant betaling av faktura: Gjelder ved bruk av Kontant innbetaling av faktura-funksjonen. Når du registrerer Kontant innbetaling av faktura blir innbetalingen ført mot denne kontoen, og så vil dagsoppgjøret føre beløpet ut av denne kontoen og mot de konti som gjelder for benyttet betalingsmåte. Det er svært viktig at dette er et unikt kontonummer som ikke er i bruk av noen annen funksjon i systemet.

Interimskonto for kontant betaling av faktura
Gjelder ved bruk av Kontant innbetaling av faktura-funksjonen i butikkdata-modulen. Når man registrerer Kontant innbetaling av faktura blir innbetalingen ført mot denne kontoen, og så vil dagsoppgjøret føre beløpet ut av denne kontoen og mot de konti som gjelder for benyttet betalingsmåte. Det er svært viktig at dette er et unikt kontonummer som ikke er i bruk av noen annen funksjon i systemet.

Interimskonto for forhåndsbetalte ordre
Gjelder ordre som blir forhåndsbetalt. Skal ikke inntektsføres før det blir fakturert.

Standard konto for uttak til nattsafe
Denne kontoen benyttes til å føre uttak i dagsoppgjøret som legges til safe.

Interimskonto for innskudd/uttak av kasse
Gjelder ved bruk av innskudd / uttak av kasse. Når du registrerer en slik bevegelse blir det ført mot denne kontoen.

Øreavrunding for Butikkdata (0-100)
Dersom du setter 50 i dette feltet vil systemet avrunde totalsum til nærmeste 50 øre. Setter du 100 blir totalsum rundet til nærmeste krone.

Klokkeslett for datoskifte
Tidspunktet systemet skal begynne å registrere salg på ny dato. Ny dato gir nytt dagsoppgjør.

Åpne kasse ved åpning av betalingsbilde
Åpner kasseskuff når du åpner salgsbildet.

Selger må settes før hvert salg
Ha på denne dersom du ønsker at selger skal velges for hvert salg.

Standard vare for gavekort
Søk frem hvilken vare som skal benyttes ved salg av gavekort.

Standard levetid for gavekort
Her setter du inn hvor mange måneder gavekort skal være gyldige.

Beløpsgrense for tilgodeseddel
Her bestemmer du hvor stort beløpet kunden skal ha tilbake kan være, før haken for å lage Tilgodeseddel blir tilgjengelig i betalingsbildet.

Standard levetid for tilgodeseddel (i måneder)
Her setter du inn hvor mange måneder tilgodeseddel skal være gyldig.

Standard kvittering vanlig salg
Her kan du søke frem hvilken kvittering som skal være standard ved vanlig salg, men det er ikke nødvendig å bruke denne funksjonen lenger.

Standard kvittering tilgodeseddel
Her søker du frem hvilken kvittering som skal være standard ved tilgodeseddel.

Standard kvittering tilgodeseddel m/sign
Her søker du frem hvilken kvittering som skal være standard ved tilgodeseddel med signatur.

Standard kvittering gavekort
Her søker du frem hvilken kvittering som skal være standard kvittering ved gavekort.

Standard kvittering for innskudd/uttak av kasse
Her søker du frem hvilken kvittering som skal være standard kvittering ved innskudd og uttak.

Sett grense for maks kassediff
Dersom du har på haken for avansert dagsoppgjør kan du her sette hva som skal være maks kassediff for at ikke systemet skal foreslå å gå tilbake og telle en gang til.

Mva-behandling ved endring av høy- og mellomsats
Dersom du blir berørt av regelverk ved serveringssted kan du her bestemme om systemet skal beholde utpris og justere innpris eller beholde innpris og justere utpris. I tillegg må de aktuelle varene være merket med “mat serveringssted” på varekortet.

Ikke tillatt å endre startbeholdning i dagsoppgjør
Har du på haken her vil det ikke være mulig å endre startbeholdningen i dagsoppgjørsveiviseren.

Tillat uttak av kontanter uten kjøp av vare/tjeneste
Denne haken må være på dersom kunden skal kunne ta ut kontanter på bankterminalen uten å kjøpe noe. Brukes også for at et salg skal kunne gå i null, f.eks. ved bytte av en vare der kunde kun ønsker ny størrelse og pris er lik.